zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Debata “Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski”

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Debata “Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski”

Zaproszenie na debatę

organizowaną wspólnie z Posłem na Sejm RP Ireneuszem Zyską,  Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich

„Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski”

15 marca 2017 r., Warszawski Dom Technika NOT, Sala B, ul. Czackiego 3/5, Warszawa

Rejestracja od godz. 10:30. Początek debaty o godz. 11:00

Transmisja on-line:

30 listopada 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła zestaw regulacji zorientowanych na utrzymanie konkurencyjności UE w erze transformacji rynków energetycznych w kierunku czystej energii, nazwany Pakietem Zimowym. Zawiera on 1000 stron propozycji legislacyjnych obejmujących zagadnienia efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych, struktury rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw energii oraz zasad zarządzania energią na potrzeby unii energetycznej. Komisja proponuje ponadto pakiet działań mających na celu przyśpieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii oraz działań związanych z odnawianiem budynków, wskazując na środki, które mają zachęcać do inwestycji a także łagodzić społeczne skutki procesu przejścia na czystą energię.

Wg Komisji Europejskiej, projekty dyrektyw i rozporządzeń tworzących unijny rynek energii mają doprowadzić do tego, aby docelowo powstała zintegrowana unia energetyczna. Problem w tym, czy państwa UE – poza najbogatszymi – są już gotowe do takiej integracji, czy potrafią już w całkowicie nowy sposób myśleć i działać  w obszarze  energetyki. Wyczekiwany i analizowany już od dłuższego czasu pakiet projektów opiera się na trzech głównych filarach: efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i uczciwym traktowaniu konsumentów. To właśnie do konsumentów odnosi się hasło „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. W istocie oznacza to zmianę filozofii: odejście UE od scentralizowanej w dużych blokach produkcji energii i oparcie się na rozproszonych OZE. Takie inwestycje mają być motorem napędzającym gospodarkę.

Dostosowanie się do tych wymogów będzie dużym wyzwaniem dla Polski – wg wielu ekspertów nasz mix energetyczny oparty w dalszym ciągu na węglu powoduje, że wobec zakładanej zdecydowanej dekarbonizacji nowej energetyki jesteśmy na kursie kolizyjnym w stosunku do dzisiejszych priorytetów UE. Co więc Polska może w takiej sytuacji zrobić? Zwłaszcza, że budowa unii energetycznej powinna zapewniać zasadę neutralności technologicznej i traktatowe prawa państwa członkowskiego do suwerennego kształtowania energy mix. Przeczy temu wprowadzenie do projektu regulacji pakietu zimowego wymogów dot. emisyjności projektów wykluczających a priori udział konwencjonalnych jednostek węglowych. Zdania ekspertów na ten temat są różne, ale wszyscy się zgadzają co do jednego – konieczne jest „budowanie kręgosłupa negocjacyjnego” z Brukselą.

Żeby skutecznie negocjować, trzeba mieć argumenty i nasza debata będzie próbą sformułowania takich argumentów, skupiających się na następujących zagadnieniach:

 • Czy regulacje Pakietu Zimowego umożliwiają i w jakim zakresie kontrybucję Polski w budowanie pozycji UE jako światowego lidera energii odnawialnej;
 • Koncentracja kompetencji na poziomie europejskim w zakresie ustalania zasad rynkowych i bezpieczeństwa dostarczania energii – szanse i zagrożenia dla energetyki i gospodarki;
 •  „Efektywność energetyczna przede wszystkim” – wpływ na wzrost innowacji i zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki (DSM/DSR/ESCo);
 • Problem rosnącego ubóstwa energetycznego – jak go powstrzymać i zwiększyć rolę odbiorców energii elektrycznej.

Do dyskusji panelowej zapraszamy m.in.

 • Pawła Sałka, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej;
 • Michała Kurtykę, Podsekretarza Stanu, Ministerstwo Energii;
 • Macieja Bando, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • Ireneusza Zyskę, posła na Sejm RP;
 • Kazimierza Grajcarka, Przewodniczącego Sekretariatu ds. Górnictwa i Energetyki, NSZZ „Solidaność”’
 • Bolesława Jankowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA;
 • Konrada Purchałę, Zastępcę Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, PSE SA;
 • Romana Pionkowskiego, Wiceprezesa Zarządu, Energa Wytwarzanie SA;
 • Prof. Mariusza Sworę, Członka Rady Odwoławczej, ACER;
 • Piotra Lewandowskiego – Prezesa Zarządu, Instytut Badań Strukturalnych;
 • Halinę Bownik–Trymuchę, Przewodniczącą Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne.

Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Dodatkowych Informacji udziela: Krystyna Kowalska, tel. 22 424 82 01, e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl

ORGANIZATORZY:

procesy_zmn.gif

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.