zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

EEC Green Kongres

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > EEC Green Kongres

Europejski Kongres Gospodarczy w wersji Green będzie spotkaniem polityków, przedsiębiorców, szefów światowych korporacji i ekspertów – tych, dla których zrównoważony rozwój to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów.

Rozwój gospodarki nieuwzględniający konsekwencji dla środowiska naturalnego jest dzisiaj niemożliwy. Decydują o tym nie tylko liczne regulacje i normy środowiskowe, ale – co ważniejsze – silna presja społeczna na biznes, aby brał odpowiedzialność za stan globalnego ekosystemu. Przekonanie, że potrzeby obecnego pokolenia nie mogą powinny być zaspokajane kosztem przyszłych pokoleń jest powszechne i stało się istotą doktryny zrównoważonego rozwoju.

Przekonanie, że potrzeby obecnego pokolenia nie mogą i nie powinny być zaspokajane kosztem przyszłych pokoleń, czyli istota doktryny zrównoważonego rozwoju, stało się powszechne nie tylko w najbardziej rozwiniętych społeczeństwach.

Zrównoważony rozwój to trwały element systemu prawa międzynarodowego i już z tego tylko względu kształtuje naszą rzeczywistość i perspektywy rozwojowe. Jednocześnie realizacja wielu postulatów tej doktryny wciąż natrafia na opór – materii i technologii, świadomości i wiedzy, doraźnych korzyści politycznych czy krótkowzrocznie widzianego interesu ekonomicznego.

Polska będzie w grudni 2018 r. miejscem szczególnie ważnym z punktu widzenia globalnych wyzwań zrównoważonego rozwoju. W Katowicach odbędzie się bowiem 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).

Więcej na stronie organziatora

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno