zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Energetyczne wyzwania samorządów elektromobilność

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Energetyczne wyzwania samorządów elektromobilność

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

ENERGETYCZNE WYZWANIA SAMORZĄDÓW
ELEKTROMOBILNOŚĆ
13-14 czerwca 2018 r., Świnoujście

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja z udziałem kluczowych interesariuszy na temat wyzwań i perspektyw rozwoju transportu elektrycznego w Polsce. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która w lutym br. weszła w życie, swoim zakresem obejmuje wszystkie zainteresowane strony, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego, operatorów systemów dystrybucyjnych, spółki obrotu, firmy komercyjne. Zarówno rola gmin, jak i sektora energetycznego będzie kluczowa dla rozwoju elektromobilności. Dobra współpraca i zrozumienie wzajemnych potrzeb i możliwości branży energetycznej i gmin, będą miały kluczowe znaczenie dla wdrożenia transportu elektrycznego w Polsce. Konferencja, na której omawiane będą nowe przepisy prawne regulujące ten obszar oraz przedstawione zostaną dobre praktyki i doświadczenia, również międzynarodowe, będzie doskonałą okazją do przedyskutowania wyzwań stojących przed samorządami w tym zakresie.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

  • samorządy
  • przedstawicieli administracji publicznej
  • pracowników sektora energetycznego
  • liderów opinii
  • media
  • przedstawicieli producentów i dostawców usług dla energetyki
  • ekspertów i naukowców.

PROGRAM KONFERENCJI

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno