zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS) a konkurencyjność w sektorze przemysłu: lista ”carbon leakage”

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS) a konkurencyjność w sektorze przemysłu: lista ”carbon leakage”

Streszczenie: W projekcie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS), mającym na celu zmniejszenie w opłacalny sposób emisji gazów cieplarnianych w Europie, ustawodawcy wprowadzili element mający na celu przywrócenie równych warunków dla sektorów przemysłowych, które straciły na międzynarodowej konkurencyjności, przez dodatkowe koszty nałożone przez politykę europejską. Zdecydowano, że sektory narażone na wysokie ryzyko ucieczki emisji CO2 („carbon leakage”), będą korzystały z pewnej ilości przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji tak długo, jak ich konkurenci spoza UE, którzy nie podlegają podobnym ustawom.

 

Definicja “carbon leakage” (ucieczka emisji C02) sama w sobie jest wieloaspektowa a przez to kwestionowana. System EU ETS, który został zbudowany ad hoc na szczeblu UE jest ponadto skomplikowany i uciążliwy. Doprowadziło to do opracowania szeregu etapów kwalifikacji, począwszy od listy sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji, poprzez ustalenie progów odniesienia, kończąc na zastosowaniach współczynnika redukcji mającego na celu utrzymanie poziomu emisji określonych w dyrektywie.

 

Webinarium będzie skupiało się na Systemie EU ETS z punktu widzenia zasad określonych w przepisach, jak również od strony praktycznej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia. Będzie ona również przedstawiać niektóre perspektywy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) rozpoczętego w lipcu 2015.  Ostatecznie odniesie się do globalnej perspektywy obserwując sytuację w następstwie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbytej w Paryżu 2015 (COP21).

 

Webinarium znajduje się tutaj: http://www.leonardo-academy.org/course/view.php?id=408

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno