zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Forum Gospodarki Energetycznej

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Forum Gospodarki Energetycznej

Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019 przebiegać będzie pod hasłem:„Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy”.

Sukces ostatniej konferencji pokazał, że współdziałanie organizatorów: Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz
Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, paee.org.pl), afiliacji renomowanego International Association for Energy Economics (IAEE, www.iaee.org) daje gwarancję jakości i wyjątkowości wydarzenia.

Obrady Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019 stanowić będą twórczą platformę wymiany myśli, poglądów i współpracy w obrębie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej i odbiją się pozytywnym echem w Sektorze. Więcej tutaj.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno