zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

IV Wschodni Kongres Gospodarczy

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > IV Wschodni Kongres Gospodarczy

Kongres odbędzie się 27-28 września w Białymstoku (Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1).

GŁÓWNE NURTY TEMATYCZNE WKG:

Pomysł na Wschód

Polityka i mechanizmy wsparcia w ramach programów UE oraz programów krajowych (PO Rozwój Polski Wschodniej, Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w regionach Polski wschodniej. Czy z punktu widzenia Brukseli PO RPW spełnił swe cele? Sukcesy i niedostatki. Oczekiwania wobec PO Polska Wschodnia 2014-2020 i innych programów unijnych. Reindustrializacja z perspektywy wschodnich województw: możliwości i oczekiwania. Polityka klimatyczna Unii i gospodarka niskoemisyjna – wpływ na turystykę i gospodarkę makroregionu. Polityka zagraniczna – relacje z krajami sąsiadującymi z Polską Wschodnią.

Najbliższa Europa

Perspektywy rozwoju i przewagi konkurencyjne wschodnich regionów Europy. Kraje Europy środkowo-wschodniej wobec przeobrażeń Unii Europejskiej. Polityka UE wobec wschodnich sąsiadów Polski i jej wpływ na gospodarkę Polski Wschodniej. Z optymalną prędkością – krajowe koncepcje rozwojowe i poszukiwanie wspólnych celów. Międzynarodowe projekty w infrastrukturze komunikacyjnej, handlu, w polityce energetycznej i surowcowej.

Rząd i samorząd – wspólnie dla rozwoju

Plany administracji centralnej i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju Polski Wschodniej. Regionalne ambicje a interes kraju – stała potrzeba koordynacji i dialogu. Propozycje zmian ustrojowych – istotnych dla przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce.

Miasto i przyszłość. Praca, demografia, inwestycje

Kierunki i uwarunkowania rozwoju ośrodków miejskich w województwach Polski Wschodniej. Wielki potencjał mniejszych miast: usługi dla biznesu, zaawansowane technologie, edukacja, jakość życia. Partnerstwo miast (Ukraina, Białoruś, Polska) jako forpoczta dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy gospodarczej.

WSTĘPNY ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Eksport i inwestycje zagraniczne
 • Innowacje w strategiach województw Polski Wschodniej. Czy dogonimy świat?
 • Główne branże w gospodarce Polski Wschodniej
 • Przedsiębiorczość, współpraca gospodarcza, otoczenie biznesu
 • Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój Polski Wschodniej
 • Start-upy w wersji wschodniej
 • Brama na Wschód. Transport, infrastruktura, handel
 • Zrównoważony rozwój. Środowisko i technologie
 • Prawo, regulacje i sądownictwo a działalność gospodarcza
 • Biznes jak rodzina
 • Fundusze europejskie
 • Kadry, edukacja, gospodarka, migracje
 • Turystyka, zdrowie, natura. Perspektywy branży hotelarskiej
 • Handel – nowe rozdanie
 • Przyszłość branży rolno-spożywczej w Polsce Wschodniej
 • Polska żywność – konsolidacja i ekspansja
 • Kobiety w gospodarce makroregionu
 • Kształt i kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce
 • Inwestycje w medycynie

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY ORAZ MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI NA KONGRES JUŻ WKRÓTCE!

Więcej informacji: http://www.wschodnikongres.eu/pl/

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno