zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

KOGENERACJA 2017 – w praktyce rozliczenie roku, gwarancje pochodzenia, nowy system wsparcia po 2018

KOGENERACJA 2017 – w praktyce
rozliczenie roku, gwarancje pochodzenia,
nowy system wsparcia po 2018

7 lutego 2018r, Warszawa

GOLDEN FLOOR budynek MILLENNIUM PLAZA
Al. Jerozolimskie 123A

 

Prowadzący: Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP

Celem warsztatów jest:

 • Zaprezentowanie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej
  z kogeneracji wynikających z rozporządzenia Ministra Energii sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia
  z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
  ;
 • Szczegółowe omówienie zmian w postępowaniach administracyjnych o udzielenie koncesji (w tym także dot. zmiany koncesji, promesy koncesji, promesy zmiany koncesji) na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła wynikające z nowelizacji
  m.in. ustawy – Prawo energetyczne – aktualne wytyczne URE;
 • Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE spełnienia „efektu zachęty”,
  o którym mowa w art. 43 ustawy – Prawo energetyczne oraz w Wytycznych
  w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne
  w wysokosprawnej kogeneracji i OZE
  ;
 • Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji;
 • Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji
  (w tym w jednostce „wielopaliwowej”);
 • Zasady wypełnienia wniosków o „korekcyjne” wydanie świadectwa z kogeneracji
  oraz o umorzenie „korekcyjne”;
 • Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego, w tym przedstawienie niezbędnego zakresu informacji w  sprawozdaniu rocznym;
 • Omówienie nowego instrumentu wsparcia – gwarancji pochodzenia z kogeneracji;
 • Co nas czeka po 2018 r. – przedstawienie głównych  założeń nowego systemu wsparcia CHP;

Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, odpowiedzialny za system wsparcia energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji.

PROGRAM 2018 CHP

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.