zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Kolory wsparcia i kolory obowiązków na rynku energii – systemy certyfikatów OZE, kogeneracyjnych i efektywności energetycznej

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Kolory wsparcia i kolory obowiązków na rynku energii – systemy certyfikatów OZE, kogeneracyjnych i efektywności energetycznej

Kolory wsparcia i kolory obowiązków na rynku energii
– systemy certyfikatów OZE, kogeneracyjnych i efektywności energetycznej

 

27 lutego 2018, Warszawa

Warsaw Trade Tower, XXXII piętro, ul. Chłodna 51

 

PROMOCJA: przy zgłoszeniach do 21.02.2018 koszt uczestnictwa 890 PLN + VAT/osoba

Prowadzący: dr Zdzisław Muras, ekspert ds. prawa energetycznego

Dyrektywa 2009/28/WE – OZE i dyrektywa 2012/27UE – efektywnościowo-kogeneracyjna:

 • Podstawowe założenia dyrektyw, w tym zakres ich oddziaływania na porządek krajowy (wyrok TSUE z 2 marca 2017 r., C-4/16, J.D. v. Prezes URE).
 • Pakiet zimowy – kierunki zmian prawodawstwa europejskiego w odniesieniu do OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej, co po 2020 r.?

Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego

 • Ustawa OZE – Świadectwa pochodzenia i energia elektryczna fizyczna:
 • Zasady wydawania świadectw pochodzenia,
 • Rozdaje świadectw pochodzenia:
  • zielone,
  • brązowe i
  • niebieskie certyfikaty,
 • Zasady łączenia certyfikatów OZE i CHP
 • Podmioty korzystające i czas wsparcia,
 • Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej,
 • Nowe zasady określenia poziomu obowiązku,
 • Kiedy trzeba realizować obowiązek wyłącznie świadectwami, w tym kierunki przygotowanych zmian,
 • Rozliczanie obowiązku – zakres obowiązku i podmioty zobowiązane.
 • Przedsiębiorstwa przemysłowe.
 • System kar za niewypełnienie obowiązku – jak i do kiedy można zrealizować obowiązek.

Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego

 • Systemy wsparcia źródeł kogeneracyjnych – Prawo energetyczne:
  • Zasady wydawania świadectw kogeneracyjnych,
  • Rodzaje świadectw kogeneracyjnych:
   • żółte certyfikaty
   • fioletowe certyfikaty
   • czerwone certyfikaty
  • Zakazy łączenia certyfikatów i współspalanie kogeneracyjne.
  • Obowiązek przesłania i odbioru energii elektrycznej z kogeneracji.
  • Rozliczenie obowiązku kogeneracyjnego – zakres obowiązku i podmioty zobowiązane.
  • Przedsiębiorstwa przemysłowe.
 • System kar za niewypełnienie obowiązku – jak i do kiedy można zrealizować obowiązek

Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego

 • Zasady wydawania świadectw efektowności energetycznej,
 • Rodzaje świadectw efektywnościowych:
  • białe certyfikaty – obowiązująca ustawa efektywnościowa,
  • białe certyfikaty „przetargowe” – do kiedy obowiązują,
  • białe certyfikaty z okresu przejściowego – do kiedy obowiązują.
 • Zakazy łączenia certyfikatów i tzw. realizacji przedsięwzięcia.
 • Rozliczenie obowiązku efektywnościowego – zakres obowiązku i podmioty zobowiązane.
 • Przedsiębiorstwa przemysłowe.
 • System kar za niewypełnienie obowiązku – jak i do kiedy można zrealizować obowiązek.

Kary pieniężne  

 • Zasady wymierzania kar pieniężnych zagadnienia wspólne.
 • Zasady wymierzania kar pieniężnych z ustawy OZE, Prawa energetycznego
  i ustawy o efektywności energetycznej – rozwiązania szczególne.
 • Zasady odstąpienia od wymierzenia kary.
 • Zakres ochrony sądowej – odwołania od kar a obowiązek uiszczenia kary.
 • Zasady egzekucji kar.

         Świadectwa pochodzenia a gwarancje pochodzenia

KOSZT UCZESTNICTWA:
1190 PLN + VAT /osoba
990 PLN + VAT/osoba – przy zgłoszeniu od 2 osób

INFORMACJE I REJESTRACJA:
Sylwia Pszczółkowska
tel.: 22 243 90 03, mobile: 600 719 200
spszczolkowska@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 

Zapraszamy również na pozostałe szkolenia:

 • Kolorowe certyfikaty, dr Z. Muras, 27 lutego 2018r., Warszawa Golden Floor WTT ul. Chłodna 51
 • Akcyza – najnowsze zmiany, 22 lutego 2018r.,Warszawa, prowadzący Krzysztof Wiński PwC, Golden Floor WTT ul. Chłodna 51
 • SPLIT PAYMENT, 23 lutego Warszawa, Agnieszka Fedorowicz PwC
 • PRAWO WODNE, 28 lutego 2018 r. Warszawa, 1 marca 2018 r. Katowice, dr Jędrzej Bujny
 • Kluczowe zagadnienia z zakresu cła, marzec 2018, Warszawa, prowadzący Daria Jabłonowska PwC
 • Zarządzanie, legalizacja, wzorcowanie urządzeń pomiarowych w przemyśle. Nadzór nad wagami, 27-28 lutego 2018r. Katowice lub 7-8 marca 2018r. Toruń
 • AUDYT ENERGETYCZNY, BIAŁE CERTYFIKATY, 15 marca 2018 r., Gabriela Kaczmarek, pracownik URE
 • Towary paczkowane, 14 – 15 marca 2018r, Warszawa
 • OSD i OSDn elektryczny i gazowy, dr Z. Muras, 22 marca 2018r., Warszawa
 • Monitorowanie i raportowanie emisji CO2, 19 kwietnia 2018r. Katowice, prowadzący Wiktor Krawczyk
 • Wpływ parametrów jakościowych paliw na proces spalania w kotłach energetycznych, dr inż. Leokadia Róg, 18 kwietnia 2018r. Bełchatów
 • Składowanie i inwentaryzacja ilości składowanego węgla,  dr inż. Leokadia Róg, 19 kwietnia 2018r., Bełchatów

Zapraszamy do organizacji szkoleń ,,zamkniętych” u Państwa w firmach z zakresu:

 • PRAWO WODNE
 • RYNEK MOCY
 • KOMISJE KWALIFIKACYJNE
 • OZE
 • PRAWO ENERGETYCZNE I GAZOWE
 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

PROGRAM SZKOLENIA

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.