zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Konferencja Szacowanie i prognozowanie obciążeń w sieciach elektroenergetycznych

Miło jest nam poinformować Państwa, że PTPiREE  organizuje Konferencję

Szacowanie i prognozowanie obciążeń w sieciach elektroenergetycznych

do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy.
Konferencja ta odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2017 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

W trakcie konferencji zaplanowano omówienie następujących zagadnień:

 • Analiza obciążeń stacji WN/SN i SN/nn
 • Analiza charakterystyk obciążenia odbiorców rozliczanych w taryfie C i G
 • Estymacja parametrów przebiegów obciążeń:
  • mocy maksymalnej
  • czasu trwania mocy maksymalnej
  • czasu występowania mocy maksymalnej
 • Wykorzystanie danych z LB i telemechaniki na potrzeby poprawy jakości estymacji obciążeń
 • Wykorzystanie mocy transformatorów zainstalowanych w stacjach SN/nn
 • Prognozowanie w elektroenergetyce, nowe metody i techniki prognozowania
 • Źródła generacji rozproszonej i odnawialnej oraz ich wpływ na obciążenie systemu
 • Narzędzia wspierające, które wykorzystują dane z sieci (pomiary z LB, z telemechaniki, analizatorów i innych urządzeń pomiarowych) ułatwiają prognozowanie obciążeń
 • Taryfy energii elektrycznej.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE S.A., środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, producentów.

Szczegółowy program Konferencji zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Organizator:  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
Miejsce konferencji:  Wisła, Hotel Gołębiewski
Termin:  5-6 grudnia 2017 r.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, konferencja ta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.