zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Konferencja w formie debaty pt.: „Transformacja niskoemisyjna – przepis na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki”

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Konferencja w formie debaty pt.: „Transformacja niskoemisyjna – przepis na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki”

Konferencja w formie debaty pt.: „Transformacja niskoemisyjna – przepis na wzrost konkurencyjności  i innowacyjności gospodarki”

Wydarzenie to jest pierwszą częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix”

24.10.2016r., godz. 10:00-14:00 Warszawa, Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Instytut Sobieskiego,
Związek Banków Polskich, Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Do panelu eksperckiego zaproszeni zostali:

Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii,

Małgorzata Mika-Bryska, Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska,

Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW,

Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende,

Roman Targosz, Dyrektor Projektów Elektrycznych, Europejski Instytut Miedzi

Mieczysław Wrocławski, Dyrektor Departamentu Innowacji Energa-Operator SA,

Zbigniew Kamieński – Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Rozwoju (d. Gospodarki) w l. 2009-2016,

Halina Bownik – Trymucha – Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Moderator: Wojciech Jakóbik, Biznes Alert

Wszelkich informacji o wydarzeniu udziela Krystyna Kowalska,

e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl,  tel. 22 424 82 01.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.