zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Konferencja w formie debaty “Smart Living”

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Konferencja w formie debaty “Smart Living”

Wydarzenie to jest drugą częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix”.

Powodzenie niskoemisyjnej transformacji gospodarki w wielkim stopniu zależy od szeroko rozumianych zachowań społecznych. Nawet najlepsze rozwiązania techniczno-technologiczne nie dadzą pożądanego efektu zmniejszenia emisji, jeżeli będziemy zorientowani na nieograniczoną konsumpcję i w sposób bezrefleksyjny korzystali z dostępnych zasobów. Taka zmiana podejścia w żadnym stopniu nie ma prowadzić do obniżenia jakości i standardów życia. Wręcz odwrotnie – jest to kierunek na poszukiwania nowych wartości, bardziej atrakcyjnych form życia oraz spełniania się w realizacji nowych wyzwań i celów.

Przykładowo zamiast jechać do siłowni samochodem możemy pójść szybkim marszem, co od razu będzie dobrym wstępem do dalszych ćwiczeń. W domu możemy bardzo zmniejszyć zużycie energii, optymalizując temperaturę pomieszczeń i stosując właściwe ich wietrzenie, a także dzięki inteligentnym licznikom śledzić bieżące jej zużycie. Ponadto zamiast być pasywnym konsumentem energii można aktywnie uczestniczyć w procesie jej wytwarzania, stając się prosumentem. Korzystając z komunikacji publicznej, lepiej poznajemy klimat danego miasta i bardziej tworzymy wspólną społeczność niż wyobcowani, przemieszczając się w swoich samochodach, a dodatkowo czas podróży możemy spożytkować, czytając książkę. Kierując się zasadami zrównoważonej konsumpcji przy robieniu zakupów w sklepie wydajemy mniej pieniędzy np. na żywność i jednocześnie ograniczmy olbrzymie jej ilości, które często nawet jeszcze zapakowane wyrzucane są na śmietnik.

Takie podejście wpisuje się w szeroką formułę określaną pojęciem Smart Living. Niejednokrotnie, aby w praktyce zastosować taką zmianę zachowań, musimy dysponować nowymi, inteligentnymi technologiami, co także objęte jest pojęciem Smart Living.

Celem konferencji jest próba określenia i zwymiarowania znaczenia działań w obszarze Smart Living dla niskoemisyjnej transformacji naszej gospodarki. Dyskusja taka jest niezwykle istotna, bo może wskazać na potrzebę działań, które są niejednokrotnie bezkosztowe, a dają bardzo wymierne efekty. Uczestnicy debaty będą dyskutować m.in. nad następującymi zagadnieniami:

  • Smart Living – moda czy wymierne korzyści środowiskowe i gospodarcze?
  • Smart Living to nie tylko technologia, ale także styl życia i zachowania społeczne
  • Jak stymulować zainteresowanie Smart Living?

Do panelu eksperckiego zaproszeni zostali:

  • Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury, UM Warszawa,
  • Halina Bownik-Trymucha, Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne,
  • Henryk Baranowski, Prezes Zarządu, PGE SA,
  • Tomasz Wilczak, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika,
  • Michał Ajchel, Wiceprezes Rynku Energetyki, Schneider Electric,
  • Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW,
  • Karol Zarajczyk, Prezes Zarządu, URSUS SA,

Moderator: Wojciech Jakóbik, Biznes Alert 

Wszelkich informacji o wydarzeniu udziela Krystyna Kowalska, e-mail: komunikacja(at)proinwestycje.pl, tel. 22 424 82 01.

Strona internetowa wydarzenia

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno