zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Magazyny energii

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Magazyny energii

Informujemy, że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje konferencję:

Magazyny energii
6-7 listopada 2018 r., Kołobrzeg

Konferencja jest drugą konferencją organizowaną przez PTPiREE w zakresie magazynów energii. Głównym celem konferencji jest dyskusja nt. celów jakim mają służyć projekty magazynowania energii realizowane przez operatorów? Jakie są możliwości finansowania? Zakładamy również przedstawianie przykładów magazynów energii zrealizowanych przez krajowych i europejskich OSD.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE SA, środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm wykonawczych oraz producentów.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

6.11.2018 r., DZIEŃ 1

10:00      Otwarcie konferencji

 • Wystąpienia wprowadzające
  • Dlaczego zajmujemy się magazynowaniem energii.
  • Jakie zmiany prawne mają wpływ na to, że zajmujemy się magazynowaniem energii.
  • Co rozumiemy przez inteligentne magazynowanie energii.
 • Panel dyskusyjny – Dokąd zmierzamy? Jak pogodzić różne filozofie działania w celu budowy innowacyjnego sektora? Jak pogodzić rozwój klastrów z działalnością OSD?
  • Czemu mają służyć projekty magazynowania energii realizowane przez operatorów?
   Co z finansowaniem? Jaka rola regulatora? Jakie możliwości, zachęty, motywacje … – spojrzenie branży, URE, resortów; Wizja i wsparcie decydentów krajowych?

12:00     przerwa kawowa

12:15     Sesja I – Kierunki i finansowanie realizacji projektów B+R+I w elektroenergetyce

 • Obecny stan prawny – na co pozwalają obowiązujące regulacje (legislacja).
 • Koszty uznane w modelu taryfowania.
 • Zasadność pozyskiwania dotacji przez podmiot regulowany / jak pozyskiwanie funduszy pomocowych wpływa na funkcjonowanie operatora; potrzeby wsparcia oraz obecne i przyszłe ograniczenia branży wynikające z charakteru działalności.
 • Wpływ zmiany ról na rynku energii oraz struktury systemu energetycznego, w tym szczególnie energetyki rozproszonej, z magazynami energii, podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne; jak kierunkować inwestycje i innowacje, by lepiej zaspokajać potrzeby regulacyjne systemu i interesy konsumentów; jak dzielić się ryzykiem?
 • Znaczenie inwestycji w magazynowanie energii dla odbiorców energii, klastrów energii – usługi regulacyjne, aktywizacja odbiorcy, innowacyjne taryfy, pewność i jakość dostaw.

14:00     obiad

15:00     Sesja II – Magazynowanie energii dla dwutowarowego rynku energii

 • Znaczenie inwestycji w magazynowanie energii dla odbiorców energii, klastrów energii – usługi regulacyjne, aktywizacja odbiorcy, innowacyjne taryfy, pewność i jakość dostaw
 • Czy usamodzielnianie się energetyczne regionów jest realne? Czy jest zasadne i pożądane? Punkt widzenia klastrów energii Tendencje wyspowe z jednoczesnym zacieśnianiem współpracy regionu z przedsiębiorstwami sieciowymi?
 • Przykłady działań wybranych samorządów (na szczeblu gmin i szerzej) Energetyka obywatelska w sieciach dystrybucyjnych.
 • Magazyny energii ma rynku mocy. Punkt widzenia OSP, wytwórców, agregatorów.
 • Usługi bilansowania obszarowego. Punkt widzenia OSP, OSD, agregatorów.
 • Model taryfowy uwzględniający koszty usług regulacyjnych.

16:45     przerwa kawowa

17:00     Sesja III – Magazyny energii, rozwiązania techniczne podyktowane strategią ich wykorzystania

 • Przegląd najnowszych technologii magazynowania energii
 • Rodzaje magazynów energii, pozwalające na realizacje strategii użytkownika
 • Parametry techniczne magazynów i energoelektroniki
 • Perspektywy rozwoju technologii magazynowania energii i funkcjonalności ich zastosowania

18:45     zakończenie 1-wszego dnia konferencji

19:30     kolacja koleżeńska

7.11.2018 r., DZIEŃ 2

9:00     Sesja IVMożliwości pozyskania dofinansowania na projekty magazynowania energii w sektorze

 • NCBiR (finansowanie krajowe, unijne i międzynarodowe)
 • ME (Dep. Funduszy Europejskich)
 • MR
 • HORYZONT 2020
 • Prezentacja wspólnych działań sektora elektroenergetycznego (współdziałanie w ramach programu sektorowego – PBSE, Project Pipeline, wspólne projekty i przetargi operatorów w ramach PTPiREE, np. liczniki bilansujące, CSWI, praca wyspowa, etc)

10:20     przerwa kawowa

10:40     Sesja VProjekty magazynowania energii realizowane przez europejskich OSD

 • Wystąpienia OSD/OSP – projekty pilotażowe/innowacyjne, plany,… (bezp. energetyczne, usługi systemowe …).
 • Prezentacja dobrych praktyk operatorów z innych krajów.

12:00     Podsumowanie i zakończenie konferencji

12:30     obiad / wyjazd Uczestników

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno