zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego

Dwie największe organizacje branżowe energetyki wiatrowej w Polsce – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) i Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) zapraszają do udziału w kluczowym wydarzeniu branży offshore w Polsce.

15 lutego  2018 r., w Szczecinie – kolebce polskiej energetyki wiatrowej i ważnym ośrodku portowo-stoczniowym –  odbędzie się Konferencja „Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego”. Uczestnicy Konferencji zapoznają się z założeniami o jakie oparte powinno być programowanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce aby zmaksymalizować korzyści dla gospodarki narodowej. W ramach Konferencji zaprezentowane zostaną propozycje regulacji niezbędnych dla optymalnego wykorzystania lokalnego łańcucha dostaw dla budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z perspektywami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i Europie, harmonogramem realizacji najbardziej zaawansowanych polskich projektów oraz postępem prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich.

W Konferencji wezmą udział członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej powołanego w listopadzie br. przez Posła Zbigniewa Gryglasa. Równolegle do Konferencji, w Szczecinie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie zespołu, które umożliwi parlamentarzystom zapoznanie się z potencjałem zaplecza przemysłowego, portowego i akademickiego regionów nadmorskich przed którymi rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej otwiera nowe możliwości dynamicznego rozwoju.

Więcej informacji na stronie: offshoredlapolski.pl.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.