zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowe rozwiązania, postępy i wyzwania w przemyśle przetwórczym metali nieżelaznych

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Nowe rozwiązania, postępy i wyzwania w przemyśle przetwórczym metali nieżelaznych

Konferencja jest nową formą integracji sił i możliwości polskiego środowiska naukowego i gospodarczego branży metali nieżelaznych oraz instytucji rządowych działających na rzecz gospodarki kraju. Głównym celem konferencji jest prezentacja prac i dyskusja nad logicznym ciągiem celowego procesu badawczego od fazy podstawowej (TRL 1) do fazy wdrożeniowej (TRL 9). Efektem ma być zwielokrotnienie tempa badań i wdrożeń technologii najbardziej gospodarczo i społecznie istotnych zastosowań metali nieżelaznych. Patronami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJIE

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno