zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Otwarcie systemów wsparcia dla instalacji OZE w innych krajach

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Otwarcie systemów wsparcia dla instalacji OZE w innych krajach

Unijna Dyrektywa o OZE (2009/28/EC) ustanawia ramy współpracy pomiędzy krajami członkowskimi dla wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii. Mechanizmy współpracy są opisane w artykułach 5-11. Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska i energii 2014-2020 (2014 / C200 / 01) zachęcają państwa członkowskie do rozwijania wspólnych, transgranicznych systemów wsparcia OZE. W procesie notyfikacji programu wsparcia przez Komisję Europejską w 2014 roku niemiecki rząd zgodził się, aby od 2017 roku 5% nowo instalowanych mocy OZE było dostępnych dla innych państw członkowskich UE. Istnieją już 2 pilotażowe projekty aukcji PV pomiędzy Niemcami, Danią i Holandią – inne kraje je rozważają. Otwarte aukcje mogą skutkować większa efektywnością rozwoju OZE, ale także mogą być ważnym krokiem w kierunku lepszej koordynacji i konwergencji krajowych polityk energetycznych. Warsztaty mają na celu omówienie potencjalnych szans, konsekwencji, a także technicznych i prawnych barier związanych z otwarciem aukcji OZE na systemy wsparcia z innych krajów UE.

Gośćmi warsztatów będą m.in.: Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Energii, Pierre Loaec, Komisja Europejska, Matthias Deutsch, Agora Energiewende, Fabian Joas, Ministerstwo Gospodarki i Energii Niemiec, GIZ, Lena Kitzing, DTU Management Engineering oraz Christian Schnell, Solivan.

Organizatorami warsztatów są: Forum Analiz Energetycznych, Agora Energiewende oraz Konfederacja Lewiatan.
Lokalizacja: Konfederacja Lewiatan,ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa. Udział bezpłatny. Podczas spotkania dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: http://www.fae.org.pl/pl/warsztaty-otwarcie-systemow-wsparcia-dla-instalacji-oze-w-innych-krajach.html

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno