zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Proces inwestycyjny morskich farm wiatrowych w świetle przepisów obecnie obowiązującej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (PGG).

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Proces inwestycyjny morskich farm wiatrowych w świetle przepisów obecnie obowiązującej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (PGG).

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące działalność Forum Dobrych Praktyk Inwestycyjnych “Morskie Inwestycje Energetyczne” – nowego projektu Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. W cyklu warsztatów, publikacji i szkoleń przekujemy doświadczenie ekspertów na dobre praktyki rozwoju projektów energetycznych na morzu.

Temat pierwszego z cyklu spotkań:
proces inwestycyjny morskich farm wiatrowych w świetle przepisów obecnie obowiązującej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (PGG).

W gronie interesariuszy, wypracujemy podejście dla przeprowadzenia badań geologicznych na potrzeby projektowania i budowy morskich farm wiatrowych (MFW) i infrastruktury przyłączeniowej (IP).

W toku dyskusji opracujemy stanowisko uwzględniające:

  • zdefiniowane luki i problemy interpretacyjne w odniesieniu do przepisów PGG istotnych z punktu widzenia procesu inwestycyjnego MFW i IP;
  • propozycje „dobrych praktyk” w oparciu o najlepsze doświadczenia krajowe i zagraniczne;
  • ewentualne propozycje interpretacji lub/i zmian przepisów prawa.

Partnerzy merytoryczni warsztatów:

  • MEWO S.A.
  • ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
  • SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

 WIĘCEJ INFORMACJI

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.