zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Rola zarządzania energią w osiąganiu celów UE związanych z efektywnością energetyczną — postępy i wyzwania

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Rola zarządzania energią w osiąganiu celów UE związanych z efektywnością energetyczną — postępy i wyzwania

W ramach niniejszego warsztatu przedstawiono skalę oszczędności energetycznych związanych z dużym obniżeniem kosztów, jakie można uzyskać poprzez szersze i bardziej skuteczne wdrażanie Zarządzania Energią (ang. Energy Management) w UE. W dalszej części obejmuje on otwartą dyskusję z przedstawicielami przemysłu oraz Komisji na temat możliwości rozwoju aktualnych instrumentów polityki UE (takich jak dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej), tak aby zapewniały większe wsparcie umożliwiające odblokowanie tych szeroko zakrojonych oszczędności.

Wśród prelegentów i panelistów znajdują się eksperci z sektora przemysłu, Komisji Europejskiej oraz innych zainteresowanych stron.

Zaprezentowane zostaną aktualne poziomy wdrażania Zarządzania Energią w UE oraz potencjalna skala oszczędności związanych z energią. Zaproszono praktykującego kierownika ds. energetyki, aby wyraził swoją opinię na temat realności przedsięwzięcia. Swoje stanowisko zaprezentuje również Komisja Europejska. W trakcie interaktywnej dyskusji przy okrągłym stole z czołowymi ekspertami i zainteresowanymi stronami rozważymy czynniki sprzyjające wdrażaniu Zarządzania Energią na szerszą skalę i utrudniające takie wdrażanie, a także przeanalizujemy potencjalne rozwiązania.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: eusew.eu

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno