zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

RYNEK MOCY – planowane zmiany w systemie elektroenergetycznym

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > RYNEK MOCY – planowane zmiany w systemie elektroenergetycznym

W Warszawie, w Warsaw Trade Tower, odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom wprowadzenia Rynku Mocy w Polsce. Poruszane podczas konferencji zagadnienia z całą pewnością pomogą przygotować przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia legislacyjnego, poznać nowe procedury i praktyki rynkowe, ocenić wpływ wprowadzanych rozwiązań na koszty energii, efektywność oraz rentowność firm. Konferencja stwarza niepowtarzalną możliwość spotkania i prowadzenia otwartej dyskusji zarówno w gronie uczestników zainteresowanych przystąpieniem do RYNKU MOCY jak również zadawania pytań przedstawicielom Ministerstwa Energi, OSP, URE, OSD.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

 • Jednotowarowy rynek energii elektrycznej a zagrożenie deficytem mocy;
 • Jak to robią inni? – mechanizmy mocowe wdrożone w wybranych krajach UE i USA;
 • Rynek mocy – projekt rozwiązań funkcjonalnych. Główne założenia i uczestnicy;
 • Zasady współpracy uczestników z operatorem rynku mocy;
 • Kryteria wyboru beneficjentów;
 • Podstawowe założenia, cele i rozwiązania;
 • Harmonogram wdrożenia rynku mocy;
 • Rynek mocy a Odbiorcy Przemysłowi, zarządzanie popytem (DSR), efektywność energetyczna, rozproszona energetyka przemysłowa;
 • Uwarunkowania techniczne, dane pomiarowe, systemy nadzoru;
 • Certyfikacja Jednostek Rynku Energii – odbiorców przemysłowych;
 • Rola agregatorów, wsparcie techniczne, organizacyjne i prawne;
 • Koszty rynku mocy, alokacja na odbiorców;
 • Produkt, Aukcje na Rynku Mocy, proces rozliczeń;
 • Organizacja Aukcji Mocy – parametry i przebieg;
 • Certyfikacja uczestników;
 • Umowy Mocowe;
 • Rejestr Rynku Mocy;
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Rola wszystkich podmiotów Rynku Energii Elektrycznej.

 

Strona internetowa wydarzenia

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno