zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Seminarium: Corporate Power Purchase Agreement (PPA)

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Seminarium: Corporate Power Purchase Agreement (PPA)

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA (Purchase Power Agreement) na rynku polskim.

Seminarium jest skierowany do przemysłowych odbiorców energii, wytwórców energii z OZE (w szczególności PV i wiatr), inwestorów, firm doradczych i inżynieryjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne. W OSD przedstawicieli działów: pomiarów, bilansowania, prawnych, usług operatorskich, prognoz i zapotrzebowania. W spółkach obrotu przedstawicieli działów: handlu hurtowego, zarządzania portfelem, umów i kontraktów, rozliczeń i sprawozdawczości, prawnego/ regulacji, polityki cenowej, obsługi klienta.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • Otoczenie regulacyjne umów PPA
 • Zakres i konstrukcja uowy PPA
 • Potencjalni beneficjenci
 • Szanse, bariery i ryzyka implementacji PPA w Polsce
 • PPA jako alternatywa dla aukcji OZE
 • Doświadczenia europejskie
 • Bilansowanie energii w ramach umowy PPA
 • PPA szansą na rozwój inwestycyjny wytwórców enrgii z OZE
 • PPA jako poświadczenie zdolności kredytowej wytwórcy energii z OZE

Wśród potwierdzonych prelegentów:

 • Piotr Mrowiec, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Rödl & Partner
 • Lars Meckenstock, Szef działu komercjalizacji aktywów, E.ON Climate & Renewables
 • Michał Lubieniecki, Partner, Doradztwo Finansowe Deloitte
 • Roland Kok, Szef działu rozwiązań dla klientów, Innogy Renewables
 • Hubert Kowalski, Prezes Zarządu, VSB Energie Odnawialne Polska
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej
 • Maciej Kowalski, Członek zarządu, Enefit

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno