zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Seminarium “Prawo przyjazne rozwojowi energetyki rozproszonej”

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Seminarium “Prawo przyjazne rozwojowi energetyki rozproszonej”

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium “Prawo przyjazne rozwojowi energetyki rozproszonej “, które odbędzie się 26 listopada b.r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ul. Kawiory 21, budynek D-17, sala 1.19/1.20.

Celem seminarium jest próba wypracowania spójnego zestawu rozwiązań regulacyjnych, których wdrażanie wyzwoli szybszy rozwój energetyki rozproszonej.

Punktem wyjścia jest przedstawienie rekomendacji wypracowanych w ramach dotychczasowych prac w projekcie KlastER. Następnie przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentują wypracowywane w swoich resortach propozycje rozwiązań regulacyjnych adresowanych do społeczności energetycznych – klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz prosumentów indywidualnych i zbiorowych. Rozwiązania te powinny być zharmonizowane z obowiązującym stanem prawnym UE, którego podstawy zostaną również przedstawione podczas seminarium.

W drugiej części spotkania odbędzie się dyskusja w formule “okrągłego stołu”, której celem będzie zbudowanie spójnego zestawu proponowanych rozwiązań regulacyjnych wspierających rozwój energetyki rozproszonej w Polsce.

Wydarzenie jest kolejnym z  cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu “Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii(lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Program

10:30 – 10:40 Informacja o projekcie KlastER i wprowadzenie do seminarium  – Sławomir Kopeć, AGH

10:40 – 11:00 Rekomendacje uczestników projektu KlastER – podsumowanie prac warsztatowych – Piotr Budzisz, Pełnomocnik Klastra Energii “Żywiecka Energia Przyszłości”, Maciej Wąż, Mazowiecki Klaster ICT, Członek Zarządu KlasGRID

11:00 – 11:20  Klastry energii: bariery rozwoju i propozycje ich eliminacji – Jacek Piłatkowski, Tomasz Chmiel, Ministerstwo Energii

11:20 – 11:40  Regulacje wspierające rozwój energetyki prosumenckiej – Przemysław Hofman, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii tbc

11:40 – 12:00 Społeczności energetyczne w przepisach UE  – Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

12:00 – 12:30  Przerwa

12:30 – 14:15  Kierunek: spójny system prawny dla energetyki rozproszonej – Dyskusja w formule “okrągłego stołu”

14:15 – 14:30   Podsumowanie i zapowiedź dalszych działań

14:30 – 15:00   Lunch

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.