zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Społeczne aspekty energetyki rozproszonej

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Społeczne aspekty energetyki rozproszonej

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w seminarium “Społeczne aspekty energetyki rozproszonej”, które odbędzie się 14 listopada b.r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, budynek B1, sala H24.

Celem spotkania będzie dyskusja społecznych uwarunkowań rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. W szczególności skupimy się na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia istniejących klastrów energii i tych dopiero powstających. Ważnym kontekstem spotkania będą zmiany oraz ich konsekwencje dla spółdzielczości energetycznej czy zachowań prosumenckich.

W szczególności skoncentrujemy się na trzech centralnych obszarach problemowych:

  • edukacja na rzecz energetyki rozproszonej i konkurencyjne modele komunikacji z użytkownikiem końcowym,
  • energetyka rozproszona jako odpowiedź na ubóstwo energetyczne,
  • kwestie uspołecznienia energetyki rozproszonej, w tym rola prosumentów, wspólnot energetycznych czy spółdzielczości energetycznej;

Tłem do dyskusji będą doświadczenia wybranych krajów oraz wyniki badań społecznych nad energetyką.

Rezultaty

W wyniku seminarium:

  • dyskutujemy problemy społeczne zdiagnozowane wcześniej przez podmioty uczestniczące w projekcie KlastER,
  • mapujemy główne pojęcia i problemy istotne dla dyskusji nr. energetyki rozproszonej – zarys mapy stworzymy na podstawie wcześniejszych badań i dyskusji, a w toku seminarium uzupełnimy ją o kolejne zagadnienia,
  • identyfikujemy główne problemy społeczne związane z funkcjonowaniem klastrów (prezentacje i dyskusje), wskazujemy o czym i w jaki sposób mówić, by popularyzować energetykę rozproszoną,
  • wskazujemy na możliwe rozwiązania problemów związanych z ubóstwem energetycznym (prezentacje i dyskusje),
  • dyskutujemy o szansach i zagrożeniach jakie dają wspólnoty energetyczne w ramach spółdzielni energetycznych.

Role

Uczestnicy i uczestniczki w ramach Seminarium zapraszani są do aktywnego udziału i dzielenia się doświadczeniami z panelistami. Każda sesja panelowa kończy się 20 min. serią pytań z sali i moderowaną dyskusją panelistów i publiczności.

Zasady

Głosy w dyskusji są ważną częścią seminarium i będą odnotowywane przez moderatorów. Zostaną zaprezentowane w formie raportu po spotkaniu. Wszystkie wątki postaramy się z wizualizować za pomocą mapy problemów tworzonej na bieżąco podczas spotkania.

WIĘCEJ INFORMACJI

PROGRAM SEMINARIUM

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno