zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

V Międzynarodowe Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > V Międzynarodowe Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

V Międzynarodowe Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

godz. 09:00 – 16:00, rejestracja od 08:00

27 kwietnia 2017 r., Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Dalszy, dynamiczny rozwój Polski wymaga przestawienia naszej gospodarki na tory niskoemisyjne. Konieczność ta wynika zarówno ze względów gospodarczych jak i środowiskowych. W świetle wielu analiz nie ma wątpliwości, że transformacja niskoemisyjna jest szansą rozwojową dla gospodarki a nie jej obciążeniem. Stanowi ona olbrzymi impuls dla zwiększenia na arenie międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, ponieważ większość przedsięwzięć niskoemisyjnych ma charakter innowacyjny. Pozwoli na uruchomienie i rozwój nowych obszarów działalności przemysłowej i usługowej, tworzenie nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Rozwiązania niskoemisyjne oparte o polską myśl naukowo-technologiczną mogą stać się naszą specjalnością eksportową.

W tym kontekście należy koncentrować wysiłki na tym jak realizować niskoemisyjną transformację gospodarki a nie czy warto to czynić. Sprawą pierwszoplanową są koszty. Powinniśmy podejmować tylko takie działania, które są korzystne dla gospodarki. Oczywiście korzyści powinny być analizowane bardzo szeroko uwzględniając wszystkie tzw. koszty zewnętrzne, w tym przykładowo związane ze zdrowiem. Wymaga to wypracowania zupełnie nowego systemu właściwej oceny opłacalności przedsięwzięć niskoemisyjnych dla gospodarki.

Proces transformacji musi dotyczyć wszystkich dziedzin gospodarki. Niewątpliwie jednak wytwarzanie energii i cała sfera szeroko rozumianego jej wykorzystania ma tutaj znaczenie szczególne. W związku z tym sprawą kluczową jest zwrócenie uwagi na prognozowanie zużycia energii. Wydaje się konieczne stworzenie nowego podejścia, wręcz nowej metodologii prognozowania zużycia energii, które będzie ściśle związane ze ścieżką niskoemisyjnej transformacji gospodarki.

Bardzo ważnym elementem przechodzenia gospodarki na tory niskoemisyjne jest udział w tym procesie społeczeństwa. Działania nie będą skuteczne jeżeli nie będzie na nie akceptacji społecznej, jeżeli nie będzie przekonania o potrzebie zmiany zachowań społecznych i chęci kierowania się zasadami  zrównoważonej konsumpcji.

Celem Forum jest przedyskutowanie i w efekcie zaproponowanie konkretnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w przygotowywanych i realizowanych działaniach na rzecz niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki. Dyskusja będzie się toczyć w obrębie następujących zagadnień:

 1. Gospodarka niskoemisyjna – jak osiągnąć max efektów przy optymalizacji nakładów?
 2. Nowe szanse dla polskiej gospodarki – energetyka i przemysł
 3. Społeczeństwo w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Uczestnictwo jest bezpłatne. Tych z Państwa, któzy jeszcze się nie zarejestrowali, zapraszamy do zgłoszenia się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO*.

ORGANIZATOR:

procesy_zmn.gif

 

V Międzynarodowe Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

ZARYS PROGRAMU

27.04.2017., godz. 09:00 – 16:00

08:00 – 08:55 Rejestracja / kawa

09:00 –  09:30  UROCZYSTE OTWARCIE

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Paweł Sałek, Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska

09:30 – 11:40  SESJA I

Gospodarka niskoemisyjna – jak osiągnąć max efektów przy optymalizacji nakładów?

 • Energy mix dla gospodarki niskoemisyjnej. Potencjał innowacyjności i oszczędności przedsięwzięć niskoemisyjnych – system oceny opłacalności dla gospodarki
 • Budownictwo i ciepłownictwo – synergia na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
 • Nowoczesna infrastruktura energetyczna

Do udziału w panelu zapraszamy:

 • Dominique’a Ristoriego, Director General for Energy, Komisja Europejska;
 • Kamela Ben Naceura, Dyrektora, Directorate of Sustainability, Technology and Outlooks, Międzynarodowa Agencja Energetyczna
 • Tomasza Żuchowskiego, Podsekretarza Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa;
 • Ireneusza Zyskę, Posła na Sejm RP, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii
 • Henryka Baranowskiego, Prezesa Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA;
 • Mirosława Kowalika, Prezesa Zarządu, ENEA SA;
 • Eryka Kłossowskiego, Prezesa Zarządu, PSE SA;
 • Jacka Szymczaka, Prezesa Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
 • Jacka Janasa, Prezesa Zarządu, Tauron Wytwarzanie SA;
 • Mikaela Lemströma, Prezesa Zarządu, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o;
 • Tomasza Ślęzaka, Członka Zarządu, Dyrektora ds. zarządzania i restrukturyzacji majątku, energetyki i ochrony środowiska; ArcelorMittal.

11:40  12:00 PRZERWA KAWOWA

12:00 – 14:00  SESJA II

Nowe szanse dla polskiej gospodarki (energetyka i przemysł)

 • Elektromobilność nową szansą dla energetyki i integracji źródeł OZE
 • Circular economy
 • Gospodarcze wykorzystanie CO2 to nie science fiction
 • Prognozowanie zużycia energii – nowe podejście i konieczne zmiany

Do udziału w panelu zapraszamy:

 • Jadwigę Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju;
 • Artura Michalskiego, Wiceprezesa Zarządu, NFOŚiGW;
 • Karola Zarajczyka, Prezesa Zarządu, URSUS SA;
 • Małgorzatę Mika-Bryska, Dyrektora ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska;
 • Tomasza Konika, Partnera, Lidera Zespołu Energii i Zasobów, Deloitte;
 • Piotra Pielę, Partner Zarządzający, Dział Doradztwa Biznesowego, E&Y;
 • Sylwestra Śmigla, Prezesa Zarządu, Gaspol Energy;
 • Romana Szweda, Prezesa Zarządu, ATENDE;
 • Marcina Korolca, Prezesa Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych;
 • Prof. Marka Ściążko, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Akademia Górniczo-Hutnicza.

14:00 – 14:30 PRZERWA NA POCZĘSTUNEK

14:30 – 16:00 SESJA III

Społeczeństwo w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną

 • Dostępność oraz wiarygodność informacji na temat wpływu konsumpcji poszczególnych produktów i usług na emisyjność gospodarki
 • Upowszechnienie metod oceny cyklu życia w komunikacji biznesowej oraz konsumenckiej
 • Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji
 • Zmiana zachowań społecznych
 • Radykalna zmiana systemu kształcenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej

Do udziału w panelu zapraszamy:

 • Kamila Pluskwę-Dąbrowskiego, Prezesa Federacji Konsumentów;
 • Zbigniewa Michniowskiego, Prezesa Zarządu, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielsko-Biała ds. Zrównoważonego Rozwoju;
 • Leszka Drogosza, Dyrektora Biura Infrastruktury UM Warszawa;
 • Marcina Popkiewicza, analityka megatrendów, redaktora portali „Ziemia na Rozdrożu” i „Nauka o klimacie”;
 • Edytę Urbaniak-Konik, Dyrektor ds. Marketingu, Suez Polska;
 • Macieja Bukowskiego, Prezesa, WiseEuropa;
 • Zbigniewa Kamieńskiego, niezależnego eksperta;
 • Piotra Grudnia, Prezesa Międzywydziałowego Koła Naukowego „Smart City”, PW.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.