zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Węgiel i niskoemisyjne ciepło jako element polskiej drogi do gospodarki niskoemisyjnej

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Węgiel i niskoemisyjne ciepło jako element polskiej drogi do gospodarki niskoemisyjnej

Polityka zaostrzania norm emisji szkodliwych gazów do atmosfery jest konsekwencją światowych procesów gospodarczych i technologicznych i nie ma odwrotu od tego trendu. Polska jest częścią tego procesu, wpisuje się w te trendy, poszukując własnej drogi i rozwiązań. Dlatego stajemy dziś przed pytaniem: jak potraktować niskoemisyjną transformację i jaką przyjąć strategię w tym obszarze? Węgiel jest atutem Polski i jednocześnie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska ma najniższy w Unii Europejskiej poziom zależności od importu energii – 2-krotnie niższy od średniej unijnej!

Media podają, że niektóre światowe koncerny stopniowo przygotowują się do odchodzenia od paliw kopalnych, przesuwając akcenty swoich polityk rozwojowych na alternatywne źródła energii, jednocześnie promowana jest polityka dekarbonizacyjna rozumiana powszechnie jako całkowite odejście od węgla.

Czy to jedyna słuszna opcja? W Japonii z uwagi na kłopoty z energetyką jądrową coraz aktywniej wspiera się nowoczesne, czyste techniki spalania klasycznych surowców, które swoją efektywnością spełniają najwyższe normy środowiskowe.

Dlatego naszą szansą jest, najmądrzejsze jak potrafimy, najbardziej nowoczesne wykorzystanie klasycznych, tradycyjnych, źródeł energii, w tym przede wszystkim węgla. Należy dążyć do wypracowania rozwiązań, które zamiast zakazywać wykorzystania tego cennego paliwa, będą zachęcać do inwestowania w najbardziej efektywne i czyste jego wykorzystanie

Przyszła polska gospodarka powinna być niskoemisyjna, a nie niskowęglowa, mamy szansę na pokazanie, że potrafimy osiągnąć wspólnie ustalane cele bez stawiania na głowie całego systemu gospodarczego. Drogą do sukcesu jest dialog i wspólne działanie administracji, środowisk naukowych i przemysłu.

Podczas debaty przedyskutowane zostaną następujące zagadnienia:

 1. Ochrona klimatu i środowiska a rola węgla w 21 wieku
 2. Rozwój kogeneracji (węgiel, gaz, biomasa)
 3. Proaktywne, inteligentne wykorzystanie węgla w energetyce i innych branżach
 4. Nowe technologie spalania węgla – doświadczenia zagraniczne

Do panelu eksperckiego zaproszeni zostali:

 • Henryk Baranowski, Prezes Zarządu, PGE
 • Zbigniew Bis, Profesor, Kierownik Katedry Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska
 • Halina Bownik-Trymucha, Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne
 • Thierry Doucerain, Prezes Zarządu, EDF
 • Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, ENEA
 • Marcin Lewenstein, KIC InnoEnergy
 • Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Tauron
 • Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Węglokoks
 • Wiesław Różacki, Country President Poland, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende
 • Marek Ściążko, Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej

 

Więcej szczegółów na stronie www.proinwestycje.pl

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno