zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

XII Międzynarodowa Konferencja New Energy User Friendly

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > XII Międzynarodowa Konferencja New Energy User Friendly

Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza w miastach, z którego wynika, że Polska znalazła się na 20. miejscu listy najbardziej skażonych państw. Aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce miast europejskich z największą liczbą dni w roku, w których przekroczono dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10. Zanieczyszczenia te pochodzą głównie ze starych elektrowni oraz z silników naszych samochodów. Wielkim problemem  jest również tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z pieców przydomowych czy lokalnych kotłowni, gdzie spalanie odbywa się w sposób nieefektywny. WHO oszacowała, że z powodu wdychania szkodliwych cząsteczek obecnych w zanieczyszczonym powietrzu rocznie umiera ponad 2 miliony ludzi. Aby zatrzymać tę tendencję i nie dopuścić do tak strasznych w skutkach sytuacji potrzeba działać już dziś.

W związku z działaniami podejmowanymi przez świat na rzecz naprawy jakości środowiska stoi przed transformującą się polską gospodarką wielkie wyzwanie poprawy efektywności oraz unowocześnienia produkcji przy zachowaniu ekonomicznej stabilności i bezpieczeństwa energetycznego. Pomimo medialnego trendu odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz alternatywnych źródeł energii polityka prośrodowiskowa nie musi być rozumiana wyłącznie jako całkowite odejście od węgla. Dla Polski jest to szczególnie ważne w kontekście wspomnianego wcześniej bezpieczeństwa.

Doprowadzenie stężenia szkodliwych pyłów do poziomu dopuszczalnych wartości wymaga działań wdrażanych jednocześnie na poziomie unijnym i lokalnym. Komisja Europejska zobowiązała rząd Polski do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. Jeżeli rząd nie uczyni nic w walce ze smogiem, zapłaci 4 mld zł kary. Unia Europejska nie zakłada, w jakich technologiach ma następować transformacja gospodarki na niskoemisyjną. Państwa członkowskie same mają zdecydować, czy chcą się dalej rozwijać w oparciu o paliwo węglowe, gaz, źródła odnawialne czy energetykę jądrową. W jaki sposób zostanie stworzony Krajowy Plan Inwestycyjny i jakie inwestycje powinny zostać przeprowadzone w pierwszej kolejności? Jak uzyskać akceptację naszych planów w KE?

Podczas konferencji NEUF uczestnicy dyskusji będą mówić o lokalnym oraz krajowym bezpieczeństwie energetycznym, programie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce w oparciu o polski potencjał surowcowy i technologiczny oraz o przykładach wdrożeń polskich technologii.

Konferencja składać się będzie z trzech sesji z udziałem polskich i zagranicznych gości wysokiego szczebla. Każda stanowić będzie dyskusję panelową, na której obecni będą czołowi przedstawiciele środowisk biznesowych, instytucji kształtujących opinię publiczną oraz członków parlamentu.

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.proinwestycje.pl

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.