zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

XII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2016

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > XII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2016

Polska gospodarka jest w trakcie przemian, wiadomo to nie od dziś. Inwestując w rozwój, Polska uczestniczy w światowym trendzie dążenia do gospodarki niskoemisyjnej w sposób maksymalnie rozsądny i zrównoważony, a istotnym jego elementem jest zlikwidowanie pozostałych barier rozwojowych pomiędzy Polską, a bogatszymi krajami Unii przy jednoczesnym podnoszeniu stopy życiowej obywateli. Dlatego w publicznej dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami należy wziąć pod uwagę aspekty zarówno ekologiczne, ekonomiczne, jak i społeczne.

Ministerstwo Rozwoju pod przewodnictwem Premiera Mateusza Morawieckiego opracowało projekt strategicznego dokumentu pt.: „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, który wyraźnie sygnalizuje potrzebę podjęcia natychmiastowych działań na wielu płaszczyznach polskiej gospodarki. Wedle tego dokumentu najważniejsze dla Polski wyzwania w sektorze energetycznym to: zapewnienie stabilnych dostaw jak najtańszej energii, energooszczędność, dostosowanie do unijnych wymogów przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. W wizji nowego modelu rozwoju pojawia się m.in. modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych oraz magazynów gazu, inwestycje w konwencjonalną energetykę, szersze wykorzystanie stabilnych źródeł energii odnawialnej, wdrożenie energetyki jądrowej oraz wsparcie dla rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego.

W tej ważnej dyskusji nie można pominąć jednego z bardzo dynamicznie rozwijających się ostatnio trendów, jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym , z jej podstawowym przesłaniem, że odpad nie jest już problemem a staje się bardzo cennym surowcem.

Wstępem i niejako określeniem obszarów pogłębionej dyskusji będą rekomendacje z dwóch przeprowadzonych w październiku i listopadzie konferencji w tym zakresie, a także spojrzenie na te zagadnienia młodego pokolenia zaprezentowane podczas wcześniejszego spotkania – konferencji ze studentami.

Do zrealizowania wszystkich tych celów, a także celów polityki klimatycznej, potrzebne są pomysły oraz środki. Dlatego podczas tegorocznej konferencji Power Ring będzie mowa o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego i nie tylko, z uwzględnieniem możliwych źródeł finansowania oraz szans na skuteczną realizację takich projektów. Dyskusja będzie się toczyć w obrębie następujących zagadnień:

  1. Rola i miejsce energii w zrównoważonym rozwoju
  2. Zintegrowane plany dot. energii i klimatu dla Polski w perspektywie 2030 i 2050 roku
  3. Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązanie co do zasady pozbawione wad, ale trudne do pełnego wdrożenia

Wszelkich informacji o wydarzeniu udziela Krystyna Kowalska, e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl, tel. 22 424 82 01.

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Instytut Sobieskiego, Związek Banków Polskich, Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.