zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

XIII Międzynarodowej Konferencji NEUF – New Energy User Friendly

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > XIII Międzynarodowej Konferencji NEUF – New Energy User Friendly

XIII Międzynarodowej Konferencji NEUF – New Energy User Friendly

Konferencja odbędzie się 6 lipca 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, w Warszawie w godz. 10:00 – 15:00.
Szczegółowy zakres zagadnień znajduje się w programie poniżej, wraz z listą prelegentów, zaproszonych do poszczególnych sesji.

Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Polska, której energetyka w głównej mierze oparta jest na węglu, stoi przed niezmiernie trudnym wyzwaniem dotyczącym kształtowania jej przyszłego miksu energetycznego. Tak poważnego dylematu w tym zakresie nie ma żaden inny kraj członkowski Unii Europejskiej. Co więcej stan infrastruktury polskiej elektroenergetyki wymaga szybkich i dużych inwestycji aby utrzymać bezpieczeństwo energetyczne kraju. Aby podejmować właściwe decyzje inwestycyjne, trzeba mieć już dzisiaj dość konkretną wizję jak wyglądać ma polski energy-mix w 2025, 2030, 2040 i 2050 roku. Dotyczy to także pożądanego dla Polski poziomu generacji rozproszonej. Oznacza to, że przesądzeń w tym zakresie nie możemy odkładać.

Niezwykle ważnym czynnikiem, wpływającym na nasz miks energetyczny, jest polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. To ona bardzo mocno wymusza przechodzenie na mniej emisyjne źródła energii. Pożądanym jednak byłoby, aby to nie nakazy unijne, ale nasze własne analizy i przemyślenia, w tym dotyczące trendów światowych, doprowadziły do optymalnego energy-mix, dostosowanego do naszych potrzeb i możliwości.
Wydaje się, że potrzebne jest bardziej otwarte spojrzenie na odnawialne źródła energii, których rozwój z uwagi na olbrzymi potencjał innowacyjności może stanowić koło zamachowe polskiej gospodarki. Argumentem przemawiającym za większym udziałem OZE jest także rządowy program elektromobilności. Poprzez znaczny potencjał magazynowania energii stwarza on większe możliwości bezpiecznej współpracy pogodowo zależnych odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym.
Zagadnieniem, które wciąż budzi wiele emocji, a też wymaga ostatecznego przesądzenia, czy energetyka jądrowa jest rozwiązaniem korzystnym dla Polski.

Konferencja wpisuje się w niezwykle istotną potrzebę przeprowadzenia szerokiej debaty na temat kluczowych problemów dotyczących polskiej energetyki jako wkładu w proces przygotowywania nowej polityki energetycznej kraju. Dyskusja będzie toczyć się w obrębie następujących zagadnień:

1. Polski mix energetyczny na tle trendów światowych,
2. Jak zwiększać bezpieczeństwo energetyczne,
3. Wyzwania technologiczne.

PROGRAM NEUF 2017
09:00 – 09:55 Rejestracja / kawa
10:00 – 10:20 Uroczyste otwarcie

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
Prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska
Witold Słowik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

10.20 – 12.30 Sesja I

Polski mix energetyczny na tle trendów światowych i potrzeb polskiej gospodarki

 • Wystąpienie specjalne: Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej a polskie uwarunkowania – Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska

Zagadnienia do dyskusji:

 • Czy warto budować nowe elektrownie węglowe – może lepiej ograniczyć się do rewitalizacji istniejących bloków węglowych?
 • Metan z pokładów węgla to niskoemisyjna szansa dla górnictwa
 • Mocne i słabe strony energetycznego wykorzystania drewna energetycznego
 • Czy energetyka jądrowa to rozwiązanie korzystne dla Polski?
 • Energetyka odnawialna – innowacyjna sfera wytwarzania energii

Do udziału w panelu zapraszamy:

 • Fatiha Birola, Dyrektora Międzynarodowej Agencji Energetycznej;
 • Tomasza Dąbrowskiego, Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii;
 • Józefa Stanisława Sobolewskiego, Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Energii;
 • Henryka Baranowskiego, Prezesa Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA;
 • Piotra Woźniaka, Prezesa Zarządu, PGNiG SA;
 • Mirosława Kowalika, Prezesa Zarządu, Enea SA;
 • Jacka Janasa, Prezesa Zarządu, Tauron Wytwarzanie SA;
 • Arkadiusza Sekścińskiego, Wiceprezesa Zarządu, PGE Energia Odnawialna;
 • Michała Ramczykowskiego, Prezesa Zarządu, Europejski Instytut Miedzi;
 • Tomasza Ślęzaka, Członka Zarządu, Dyrektora ds. zarządzania i restrukturyzacji majątku, energetyki i ochrony środowiska ArcelorMittal;
 • Kazimierza Grajcarka, Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu ds. Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”;
 • Stanisława Tokarskiego, Centrum Energetyki, AGH;
 • Aleksandra Sobolewskiego, Dyrektora, Instytut Chemicznej Obróbki Węgla.

12:30 – 13:00 Przerwa na poczęstunek
13:00 – 15:00 Sesja II

Jak zwiększać bezpieczeństwo energetyczne – wyzwania technologiczne

 • Wystąpienie specjalne: Innowacje na rzecz bezpieczeństwa energetycznego – Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

Zagadnienia do dyskusji:

 • Rola energii konwencjonalnej w okresie przejściowym
 • Zwiększenie generacji rozproszonej – określenie optymalnego poziomu dla Polski
 • Prosument – ważny partner na rynku energii
 • Komercyjny charakter magazynów energii
 • Zmniejszanie potrzeby importu surowców energetycznych
 • Bezpieczna współpraca pogodowo-zależnych odnawialnych źródeł energii z systemem
 • Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego w dobie elektromobilności
 • Jak wykorzystać polską myśl naukowo-technologiczną (na przykładzie perowskitów)

Do udziału w panelu zapraszamy:

 • Eryka Kłossowskiego, Prezesa Zarządu PSE SA;
 • Waldemara Szulca, Dyrektora Biura TGPE;
 • Roberta Stelmaszczyka, Prezesa Zarządu, innogy Stoen Operator Sp. z o.o./ Prezesa Zarządu PTPiREE;
 • Roberta Zasinę, Prezesa Zarządu, Tauron Dystrybucja SA;
 • Pawła Grochala, Prezesa Zarządu, Benning Power Electronics Sp. z o.o;
 • Prof. Piotra Kacejko, Rektora Politechniki Lubelskiej;
 • Mieczysława Wrocławskiego, Dyrektora Departamentu Innowacji, Energa Operator;
 • Macieja Stryjeckiego, Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej;
 • Romana Szweda, Prezesa Zarządu, Atende;
 • Olgę Malinkiewicz, Wiceprezes Zarządu, Saule Technologies;
 • Łukasza Zagórskiego, EDPR Polska SA.

15.00 Zakończenie konferencji

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno