zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

XVI Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’17

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału, w organizowanej już po raz szesnasty Konferencji

Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’17
21 – 24 listopada 2017r., Wisła, Hotel Gołębiewski

Przewodnim tematem XVI Konferencji SIwE’17 będzie bezpieczeństwo sieci energetycznej w kontekście ogromnego jej nasycenia infrastrukturą teleinformatyczną. Oprócz zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa chcielibyśmy na Konferencji przedstawić zagadnienia związane z:

–    możliwością obniżenia wskaźników niezawodnościowych (regulacja jakościowa)
–    nowościami z zakresu łączności
–    zarządzaniem infrastrukturą energetyczną
–    zarządzaniem generacją rozproszoną
–    dalszym rozwojem smart grid / smart metering
–    pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych pomiarowych
–    wymianą informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej
–    procesem obsługi klienta
–    systemami billingowymi
–    innymi systemami IT wspierającymi wytwarzanie, przesył, dystrybucję i obrót energią elektryczną

W ciągu piętnastu lat Konferencja SIwE stała się największym i najpoważniejszym spotkaniem branży energetycznej w obszarze informatyki. W ostatniej edycji konferencji (29.11-2.12.2016r .) udział wzięło 547 Uczestników ze 170 firm i instytucji: przedstawicieli urzędów administracji państwowej, energetyki, świata nauki oraz sektora IT.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.