zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

XXI Sympozjum Informacyjno – Szkoleniowe “Diagnostyka i remonty urządzeń energetycznych”

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > XXI Sympozjum Informacyjno – Szkoleniowe “Diagnostyka i remonty urządzeń energetycznych”

Cel szkolenia:

Wśród wymagań, często wzajemnie sprzecznych, które powinny spełnić urządzenia energetyczne dwa z nich tj. bezpieczeństwo i dyspozycyjność posiadają najwyższy status. Obydwa w pierwszym rzędzie zależą od stanu technicznego urządzenia. Obydwa znajdują się pod silną presją ekonomiczną nawet wtedy, gdy mówi się, że bezpieczeństwo nie ma swojej ceny. Bezpieczeństwo wspierają odpowiednie przepisy prawa zwłaszcza dla urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego. Prawidłowy stan techniczny powinny wspierać odpowiednie standardy i wytyczne oraz wysokie kompetencje w zakresie eksploatacji, diagnostyki i remontów.

Wydaje się, że w dającej się przewidzieć przyszłości lista problemów i priorytetów nie ulegnie zmianie. Trudności w zakresie ich spełnienia mogą jednak wzrosnąć. Dający się zauważyć spadek kompetencji technicznych może być szybszy niż utrata trwałości długo eksploatowanych bloków zwłaszcza, że warunki eksploatacji w szczególności bloków w energetyce zawodowej, zaprojektowanych w odległych czasach, będą coraz trudniejsze do spełnienia.

Tegoroczne Sympozjum będzie okazją nie tylko do identyfikacji i przeglądu bieżących problemów związanych z bezpieczeństwem i dyspozycyjnością urządzeń, ale także stworzy warunki do prezentacji rozwiązań, zwłaszcza innowacyjnych, z zastosowaniem nowych idei i najnowszych technologii.

Tematyka:

Tematyka

  • Technologie zwiększające bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń
  • Bezpieczeństwo i dyspozycyjność w ostatniej fazie resursu urządzeń
  • Modernizacje poprawiające elastyczność urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
  • Diagnostyka wspierająca przedłużanie pracy długo eksploatowanych urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
  • Diagnostyka wspierająca dyspozycyjność bloków długo eksploatowanych w trybie regulacyjnym
  • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce i eksploatacji urządzeń
  • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych

WIĘCEJ INFORMACJI

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno