zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

XXVII Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > XXVII Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Konferencja Energetyczna EuroPOWER to najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. Od początków powstania wydarzenie stawia sobie za cel mówienia o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących branży.

Co pół roku w ramach konferencji wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najistotniejsze zmiany zachodzące na rynku, przeanalizować nowe trendy oraz modele biznesowe, pozwalające realizować przyjęte strategie.

Przed nami 26. Konferencja Energetyczna EuroPower, która stała się niezmiernie efektywną platformą dialogu, a przede wszystkim miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży i sektorów współpracujących.

 

Dzień I, 4 kwietnia 2018 r.

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:15 – 9:45 Uroczyste Otwarcie Konferencji i Wystąpienia Gości Honorowych

9:45 – 11:30 Priorytety Polityki Przemysłowej oraz Polityki Energetycznej w scenariuszach rozwoju UE i Polski

9:45 – 10:15 Wystąpienia wprowadzające

 • Wystąpienie wprowadzające „Plan Inwestycyjny dla Europy” (tzw. Plan Junckera)
 • Wystąpienie wprowadzające „Priorytety Pakietu Zimowego.  Polityka Energetyczna Unii Europejskiej”

10:15 – 11:30 Debata polityków, biznesu oraz nauki

 • Nowe programy, nowe cele gospodarcze i nowe ramy regulacyjne UE w zakresie przemysłu i energetyki
 • Bezpieczeństwo energetyczne wg „Pakietu Zimowego” i SOR
 • Konkurencyjne rynki energii elektrycznej i gazu – kluczowe kwestie dla ich rozwoju i funkcjonowania
 • Kształtowanie cen energii elektrycznej na rynku europejskim i na rynkach krajowych
 • Jak sprawnie, skutecznie i szybko poprawić efektywność energetyczną polskiej gospodarki?
 • Aspekty ekologiczne – jak chronić i poprawiać klimat w procesie transformacji polskiej gospodarki ku nowoczesności ?
 • Unijne systemy wsparcia dla zaawansowanych technologii w przemyśle
 • Nowoczesna produkcja – rewolucja 4.0, a deficyt zasobów ludzkich

11:30 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 12:30 Wystąpienie Doradcy Premiera ds. implementacji programu Czyste Powietrze

12:30 – 13:45 Polska energetyka – jaką mamy i jaką chcielibyśmy mieć?

 • Członkostwo w UE, a strategia energetyczna Polski
 • Trajektoria rozwoju polskiej energetyki – aktualny stan wyjściowy i pożądane cele średnio- i długookresowe
 • Permanentna potrzeba – wysoki poziom  bezpieczeństwa energetycznego. Co już dokonaliśmy i co pilnie trzeba podjąć?
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sposobem na rozwiązanie podstawowych dylematów energetyki i jej unowocześnienie
 • Ile państwa i ile rynku w inicjowaniu i zmianach strukturalno-funkcjonalnych polskiej  energetyki ?
 • Bez sieci przesyłowych i dystrybucyjnych nie ma gwarancji bezpieczeństwa energetycznego i sprawnego rynku
 • Demand Side Response (DSR)– współudział w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa energetycznego
 • Jak zaradzić problemom cywilizacyjnym: smogowi oraz ubóstwu energetycznemu?

13:45 – 15:00 Elektromobilność – warunki efektywnego i dynamicznego rozwoju

13:45 – 14:00 Prezentacja wprowadzająca do bloku

14:00 – 15:00 Debata

 • Mapa drogowa skutecznej realizacji programu elektromobilności
 • Proporcjonalność i korelacja – miarą rozwoju infrastruktury ładowania oraz liczby produkowanych samochodów?
 • Przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia w miastach, zakładach pracy, osiedlach mieszkaniowych i domach
 • Źródła finansowania elektromobilności
 • Napędy alternatywne (LNG/CNG, wodór)
 • Instytucje, organizacje, operatorzy na rynku e-mobility – ich rola, funkcje i odpowiedzialność
 • Realizacja programu elektromobilności a rozwój gospodarczy  Polski
 • Kto, kiedy i ile może zarobić na elektromobilności?

15:00 Lunch

 

Dzień II, 5 kwietnia 2018 r

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 10:30 Technologie – digitalizacja w energetyce

(prezentacje/ case studies)
Blok w formule use-casów

 • Współpraca spółek energetycznych ze startupami
 • Nowoczesne technologie w energetyce – przykłady wdrożeń i korzyści
 • R&D – kierunki i dziedziny
 • IoT, data analitycs/ business analytics
 • Blockchain w energetyce
 • Informatyczny System Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej
 • Sztuczna inteligencja w przemyśle energetycznym

10:30 – 11:15 Rynek mocy

 • Jak zadziała Rynek Mocy w Polsce?
 • Rynkowe zasady współdziałania sprzedawców energii
 • Źródła niestabilne i ich miejsce w Rynku Mocy
 • Lista działań przed wejściem „Pakietu Zimowego”

11:15 – 12:30 Gaz dla Regionu. Polsko – Ukraińska współpraca w sektorze

11:15 – 11:30 Gaz i współpraca międzynarodowa

11:30 – 12:30 Debata

 • Wyzwania ekonomiczno-gospodarcze związane z handlem gazem
 • Regionalizacja bezpieczeństwa energetycznego – wspólne zakupy
 • Przyszłość rynku gazowego w perspektywie najbliższej dekady
 • Sygnały inwestycyjne
 • Rozwój polsko-ukraińskiego partnerstwa energetycznego
 • Różnice regulacyjne na rynku gazu – Polska, a Ukraina

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 14:15

(Prezentacje i debata)

 • Bariery i szanse rozwoju energetyki rozproszonej
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Wirtualna integracja rozproszonych źródeł energii – perspektywa dla dostawcy
 • Modelowanie, symulacja i optymalizacja systemów
 • Propagowanie niezależności energetycznej dla firm i konsumentów
 • Inwestycjie samorządowe w Odnawialne Źródła Energii
 • Klastry i spółdzielnie energetyczne
 • Magazynowanie energii – wykorzystywane technologie oraz potencjał rozwoju

14:15 – 15:30 Rozwój kogeneracji w Polsce

 • Kogeneracja jądrowa – szanse, możliwości, zagrożenia
  • Obecne działania wokół projektu elektrowni jądrowej w Polsce
 • Stymulowanie  rozwoju poprzez długoterminowy system wsparcia – szansą dla rozwoju wysokosprawnej kogeneracji
 • Elastyczność instalacji kogeneracyjnych
 • Bariery prawne i ekonomiczne
 • System dotacji do modernizacji oraz rozbudowy sieci ciepłowniczych versus wsparcie dla końcowych użytkowników ciepła
 • Współpraca z samorządami

15:30 Lunch

 

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno