zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Założenia do zmiany dyrektywy ETS – czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2

Strona główna > Wszystkie wydarzenia > Założenia do zmiany dyrektywy ETS – czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2

Debata poświęcona była celom polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku, które zostały ustanowione przez Radę Europejską 24.10.2014r. Obejmują one: redukcję emisji GHG o 40% w stosunku do 1990 roku (instalacje ETS 43%, non-ETS 30% w odniesieniu do 2005r.), udział energii z OZE i poprawę efektywności energetycznej po 27%. Przewidziano mechanizmy kompensacyjne dla krajów o niższym stopniu rozwoju. Należą do nich: możliwość bezpłatnego przydzielania uprawnień do emisji w ramach EU ETS dla wytwórców energii elektrycznej (tzw. derogacje CO2) w ramach krajowych puli uprawnień do sprzedaży poprzez aukcje oraz Fundusz Modernizacyjny utworzony ze środków ze sprzedaży rezerwy uprawnień równej 2% całkowitej puli unijnej w okresie 2021-2030.

Przedmiotem dyskusji podczas debaty były zagadnienia dotyczące ścieżki dla Polski zmniejszania emisji CO2, a w tym:

  • optymalizacja redukcji emisji CO2 w skali całej gospodarki (sektory objęte ETS i non ETS) uwzględniając cel unijny i koszty możliwe do poniesienia przez polską gospodarkę,
  • wpływ proponowanych zmian na carbon leakage,
  • koszty redukcji emisji CO2 w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
  • możliwość skorzystania z derogacji; wpływ na ceny energii elektrycznej, rozwój inwestycji,
  • projekt funkcjonowania i zarządzania Funduszem Modernizacyjnym,
  • czy możliwa jest wspólna dyskusja i dążenie do „spakietowanie” ustaleń dla ETS i non-ETS i czy może się to przyczynić do utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki?

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno