zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Akumulatory przepływowe. Zobacz raport

Strona główna > Archiwum White papers > Akumulatory przepływowe. Zobacz raport

Akumulator przepływowy jest typem akumulatora, który zapewnia dużą elastyczność konstrukcji. Może być zaprojektowany dla zastosowań dużej mocy, jak również dla dużej pojemności  magazynowania energii elektrycznej. Inne rodzaje magazynowania energii elektrycznej, jak konwencjonalne akumulatory i wirujące zasobniki energii z kołem zamachowym nie wykazują takiej elastyczności, posiadają zatem pewne ograniczenia zastosowania.

Wirujące zasobniki energii są głównie wykorzystywane dla krótkich czasów pracy (<5 minut) i dużej mocy magazynowanej (> 500 kW), natomiast akumulatory znajdują zastosowanie dla niższych mocy (<500 kW) i dłuższego czasu pracy (> 1 godz.). Akumulatory przepływowe są stosowane w projektach wielkoskalowych, gdzie wymagana jest duża pojemność magazynowania i jednocześnie duża moc, na przykład w przyłączonych do sieci magazynach energii w farmach wiatrowych.

W akumulatorze przepływowym ogniwo jest ładowane za pośrednictwem odwracalnej reakcji chemicznej pomiędzy dwoma ciekłymi elektrolitami. Elektrolity te nie są zmagazynowane w ogniwie akumulatora, jak w konwencjonalnym akumulatorze, lecz w oddzielnych zbiornikach. W czasie działania akumulatora elektrolity są pompowane poprzez reaktor elektrochemiczny, w którym zachodzi reakcja redoks (utleniania-redukcji) i energia chemiczna jest zamieniana na energię elektryczną. Dzięki magazynowaniu elektrolitów na zewnątrz ogniwa, parametry akumulatora są elastyczne; moc i ilość magazynowanej energii mogą być dobierane oddzielnie. Zwiększanie ilości elektrolitów lub ich wymiana są bardzo łatwe. Ponadto projektowane ogniwo może być optymalizowane ze względu na wymaganą moc  znamionową, gdyż nie zależy ona od ilości użytego elektrolitu.

CZYTAJ TAKŻE: Możliwości uzyskania oszczędności energii poprzez zarządzanie energią

Rozwój akumulatorów przepływowych osiągnął stadium projektów demonstracyjnych. Małoskalowe produkty są już dostępne na zasadzie komercyjnej, podczas gdy projekty demonstracyjne w większej skali są obecnie uruchamiane. Projekty demonstracyjne są sprawdzianem technologii i dowodzą, że może być ona stosowana w dużej skali. Koszty technologii ulegną obniżeniu jak tylko stanie się ona dostępna jako produkt handlowy.

W świetle obecnych studiów wykonalności koszt cyklu życia będzie niższy od kosztu rozwiązań alternatywnych, opartego na nakładach inwestycyjnych i oczekiwanym okresie eksploatacji. Akumulatory przepływowe mogą być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla przyszłych zastosowań, szczególnie wielkoskalowych, np. dostarczanie mocy szczytowej w farmach wiatrowych lub bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym.

POBIERZ CAŁY RAPORT:

 Standalone_Wind_System_Akumulatory przepływowe Briefing paper – Akumulatory przepływowe

Briefing paper – Akumulatory przepływowe

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.