zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Automatyka budynkowa: Możliwości oszczędności energii i CO2 w Unii Europejskiej

Strona główna > Archiwum White papers > Automatyka budynkowa: Możliwości oszczędności energii i CO2 w Unii Europejskiej

Sprawdzone technologie automatyki budynkowej (BAT) i systemy zarządzania energią mają do odegrania kluczową rolę w obniżeniu zużycia energii i emisji CO2 w budynkach mieszkalnych i w budynkach sektora usług. Niniejsze studium ocenia potencjał oszczędności związany z wdrożeniem tych technologii w europejskich zasobach budownictwa mieszkaniowego i sektora usług. Potencjał ten jest ogromny.

W porównaniu do scenariusza odniesienia, który zakłada kontynuację obecnego trendu we wdrażaniu systemów BAT i BEMS/HEMS, optymalny scenariusz przewiduje osiągnięcie 22% oszczędności zużycia energii we wszystkich budynkach do roku 2028, a następnie utrzymanie tego poziomu. Według bardziej realistycznego scenariusza potencjał ten narasta stopniowo w okresie przewidzianym scenariuszem do osiągnięcia 13% do roku 2035 poziomu zużycia energii dla przypadku odniesienia. Niniejsze studium szacuje najwyższy poziom rocznych oszczędności dla budynków sektora usługowego między 40,3 a 49,7 Mtoe, co oznacza 16,5% do 20,3% całkowitego zużycia energii w budynkach sektora usługowego Unii Europejskiej. Dla budynków mieszkalnych najwyższy poziom rocznych oszczędności energii wynosi 49,0 do 98,1 Mtoe, lub 11,3% do 23,4% zużycia energii w budynkach mieszkalnych w Europie.

W okresie objętym scenariuszem potrzebne będą dodatkowe inwestycje w wysokości 136 mld EUR w technologie automatyzacji budynków i związane z nimi usługi, niezbędne do osiągnięcia tych oszczędności wynoszących średnio 6,2 mld EUR rocznie. Chociaż koszt dodatkowych inwestycji jest duży, to jest on dziewięciokrotnie niższy od oszczędności wydatków na energię, które przy średniej 53,9 mld EUR rocznie, wyniosą w tym okresie w sumie 1 187 mld EUR.

Chociaż sam potencjał oszczędności jest imponujący, to nie da się go zrealizować bez zdecydowanych i proaktywnych środków, które będą stymulować zarówno dobre praktyki jak i większe tempo upowszechniania. Istnieją liczne sposoby podejścia, zgodnie z którymi można dążyć do realizacji tych celów, lecz w niniejszym raporcie określono zakres komplementarnych środków i zalecanych działań, które można streścić następująco:

  • Promowanie ciągłego nadzoru nad eksploatacją (tzw. Continuous Commissioning).
  • Promowanie rozwoju zaawansowanych technik analizy danych dróg wejścia na rynek.
  • Budowanie potencjału wśród inżynierów i dostawców usług w zakresie sterowania energią w budynku.
  • Wzmocnienie interoperatywności i normalizacji.
  • Zwiększenie świadomości podmiotów rynkowych i edukacji w całym łańcuchu dostaw.
  • Opracowanie ukierunkowanych mechanizmów bodźcowych w celu stymulowania dostaw i popytu jakościowych produktów i usług w zakresie systemów BAT/BEMS/HEMS tak szybko, i w takiej skali, jak tylko można to rozsądnie zrealizować bez obawy psucia rynku świadczeniem niekwalifikowanych usług.
  • Wykorzystanie i przystosowanie istniejących dźwigni politycznych, przede wszystkim zawartych w Dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i w Dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno