zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Budynki jako mikro węzły energetyczne dostarczające rozwiązania klimatyczne

Strona główna > Archiwum White papers > Budynki jako mikro węzły energetyczne dostarczające rozwiązania klimatyczne

Budynki są czymś więcej niż tylko autonomicznymi jednostkami, pobierającymi energię z sieci. Stają się one mikro węzłami energetycznymi (tzw. energy hubs), które zużywają, wytwarzają, magazynują i dostarczają energię w bardziej elastyczny sposób niż dotychczas. Budynki mogą pomagać w bilansowaniu sieci przez sterowanie stroną popytową i mogą odgrywać wiodącą rolę w przekształcaniu unijnego rynku energii poprzez przechodzenie od scentralizowanych, opartych na paliwach kopalnych, systemów ogólnokrajowych w kierunku systemu zdecentralizowanego, zintegrowanego, zmiennego i opartego na energii odnawialnej.

Niniejszy dokument informacyjny, opublikowany przez Buildings Performance Institute Europe, jest doskonałym wprowadzeniem ukazującym, w jaki sposób budynki mogą stać się wielofunkcyjnymi obiektami, które mogą ułatwić przekształcenie systemu energetycznego nie ograniczając się tylko do sektora budownictwa, ale także przyspieszyć obniżenie emisyjności zarówno w sektorze energetycznym jak i transporcie.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno