zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Centra testowania sprawności silników elektrycznych

Strona główna > Archiwum White papers > Silniki i napędy elektryczne > Centra testowania sprawności silników elektrycznych

Porozumienie wykonawcze w sprawie Programu Współpracy w zakresie Efektywnych Elektrycznych Urządzeń Końcowych (4E) zostało zawarte w 2008 r. i jest obecnie wspierane przez 12 krajów. Nowy aneks „Systemy silników elektrycznych” (EMSA) składający się z pewnej liczby zadań, został zainicjowany z końcem 2008 r.

Zadanie „Centra Testowania” zostało uruchomione na początku roku 2009. Intencją tych prac jest podniesienie w skali światowej jakości badania silników elektrycznych, poprzez rozwijanie sieci pomiędzy laboratoriami w różnych krajach i ułatwianie dialogu pomiędzy wybranymi laboratoriami badawczymi w celu dzielenia się najlepszymi praktykami w stosowaniu nowych procedur określonych normą IEC 60034-2-1.

W zadaniu „Centra Testowania” funkcję Kierującego Zadaniem pełni Australia. Pozostali uczestnicy to, m. in. Szwajcaria przy silnym zaangażowaniu Południowej Afryki.

Forum „Centrów Testowania” będzie pomocne w opracowywaniu wszelkich nierozwiązanych punktów procedur, jeżeli takowe wystąpią. Sieć laboratoriów będzie zachęcana do dzielenia się wynikami prac na forum „Centrów Testowania” z innymi laboratoriami w każdym regionie geograficznym, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub w toku lokalnych spotkań. Prace te są niezbędne, aby organy regulacyjne, dostawcy i nabywcy silników elektrycznych znajdujących się na rynku, mogli być pewni deklarowanych parametrów.

POBIERZ RAPORT: Centra testowania sprawności silników elektrycznych_4

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.