zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Energia elektryczna źródłem czystego i wydajnego ogrzewania i chłodzenia: 8 kluczowych zaleceń

Strona główna > Archiwum White papers > Energia elektryczna źródłem czystego i wydajnego ogrzewania i chłodzenia: 8 kluczowych zaleceń

Europejski Instytut Miedzi (ECI), wspierany przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska (EPEE), Europejskie Stowarzyszenie Automatyki i Sterowania Budynków (eu.bac) i Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) przedstawiły zalecenia związane z wydaną przez Komisję Europejską Strategią na Rzecz Ogrzewania i Chłodzenia i jej działaniami, w zakresie powiązania energii elektrycznej z ogrzewaniem i chłodzeniem w celu dekarbonizacji systemów energetycznych.

W 2015 roku ECI zorganizował cykl warsztatów przeznaczonych dla zainteresowanych ze strony przemysłu, organizacji pozarządowych i kształtujących politykę, aby przedyskutować rolę energii elektrycznej w Strategii na Rzecz Ogrzewania i Chłodzenia oraz wypracowania konkretnych koncepcji obniżenia emisyjności i poprawy efektywności energetycznej ogrzewania i chłodzenia.

Istnieją duże szanse lepszego połączenia unijnych systemów – elektroenergetycznego i energii cieplnej, w celu przyspieszenia penetracji energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, obniżenia emisji i, w konsekwencji, wsparcia ogólnego wzrostu gospodarczego w Europie.

Z tymi działaniami nierozerwalnie będą się wiązać: promocja efektywnych technologii elektrotermicznych, wykorzystywanie ciepła resztkowego i automatyka budynkowa. Podejście systemowe powinno stanowić podstawę przeglądu kluczowych aktów legislacyjnych dotyczących energii, jak: Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dyrektywa w sprawie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, oraz inicjatywa dotycząca nowej struktury rynku energii.

W wyniku cyklu warsztatów zorganizowanych przez ECI, sformułowano 8 kluczowych zaleceń, mających być pomocą dla Komisji Europejskiej we wdrażaniu strategii w zakresie ogrzewania i chłodzenia oraz mających nastąpić nowelizacji odnośnych aktów prawnych UE:

 1. Promowanie elektryfikacji przemysłowych procesów elektrotermicznych umożliwiających odpowiedź strony popytowej, oraz integracja źródeł odnawialnych,
 2. Propagowanie i wspieranie odzyskiwania ciepła resztkowego za pomocą pomp ciepła,
 3. Propagowanie uznania automatyki budynkowej, jako samodzielnego czynnika umożliwiającego efektywność energetyczną,
 4. Promowanie inwestycji opartych na synergii między efektywnością energetyczną i odpowiedzią strony popytowej,
 5. Motywowanie za pomocą pakietów finansowych w celu wspierania inwestycji w renowację budynków,
 6. Opracowanie rozwiązań na poziomie systemowym poprzez przekrojową legislację w zakresie energii,
 7. Promowanie obowiązkowych wymagań w dziedzinie efektywności energetycznej budynków zgodnie z Dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej,
 8. Nowa struktura rynku energii powinna zapewnić właściwe kształtowanie cen energii.

Najważniejsze wnioski

 • Promowanie elektryfikacji przemysłowych procesów elektrotermicznych
 • Wspieranie odzyskiwania ciepła resztkowego za pomocą pomp ciepła
 • Propagowanie automatyki budynkowej
 • Promowanie inwestycji opartych na synergii między efektywnością energetyczną i odpowiedzią strony popytowej
 • Motywowanie za pomocą pakietów finansowych w celu wspierania inwestycji w renowację budynków
 • Opracowanie rozwiązań na poziomie systemowym poprzez przekrojową legislację w zakresie energii
 • Promowanie obowiązkowych wymagań w dziedzinie efektywności energetycznej budynków
 • Nowa struktura rynku energii powinna zapewnić właściwe kształtowanie cen energii.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno