zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Europejski sektor budownictwa niemieszkalnego

Strona główna > Archiwum White papers > Efektywność energetyczna > Europejski sektor budownictwa niemieszkalnego

Niniejsze studium dostarcza podstawowe informacje na temat europejskich zasobów budownictwa niemieszkalnego, które będą wykorzystane dla celów oceny potencjału rynkowego technologii energetycznych stosowanych w budynkach.

Badania zasobów budowlanych, jeżeli mają być niezależne od kierunku lub szczegółowego obszaru zainteresowania, wymagają znajomości struktury konkretnego zasobu. Istotnymi czynnikami analizy zasobów budowlanych są nie tylko całkowita liczba budynków i ich powierzchnia użytkowa, ale także struktura wiekowa i wskaźniki metabolizmu zasobów.

Struktura wiekowa wraz ze wskaźnikami metabolizmu (wskaźniki budowy nowych budynków, renowacji i rozbiórki) umożliwiają przyjęcie założeń dotyczących przyszłego rozwoju zasobów budowlanych. Zatem dla poszczególnych grup wiekowych należy stosować odmienne cykle remontowe, a także uwzględnić wielkość powierzchni użytkowej dodawaną lub odejmowaną w stosunku rocznym.

Eksperci Leonardo-ENERGY.org przeprowadzili kompleksowe badania europejskiego sektora budownictwa niemieszkalnego. W szczególności zrealizowano następujące zadania:

  • Analiza całkowitej wielkości powierzchni użytkowej i liczby budynków w zasobie, w rozbiciu na grupy wiekowe (wg roku budowy) oraz kategorie budynków;
  • Rozkład budynków niemieszkalnych wg klas wielkości;
  • Zdefiniowanie budynków referencyjnych;
  • Opracowanie typowych kosztów odniesienia (dla kosztów budowy nowych obiektów, renowacji i kosztów eksploatacji);
  • Analiza działalności w zakresie budowy nowych obiektów, remontów i rozbiórki;
  • Opracowanie typowych profili cyklu życia dla różnych typów budynków niemieszkalnych.

Wnioski z powyższych zadań przedstawiono w załączonym sprawozdaniu.

ZOBACZ CAŁY RAPORT: Europejski sektor budownictwa niemieszkalnego

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.