zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Jakie poziomy jakości energii elektrycznej są potrzebne dla różnych typów odbiorców? Wyznaczanie poziomów odniesienia dla jakości energii elektrycznej

Strona główna > Archiwum White papers > Efektywność energetyczna > Jakie poziomy jakości energii elektrycznej są potrzebne dla różnych typów odbiorców? Wyznaczanie poziomów odniesienia dla jakości energii elektrycznej

Powszechnie uważa się, że jakość jest istotnym aspektem dostawy energii elektrycznej. Dla odbiorców ważne są nie tylko ceny, liczy się także jakość. Cena i jakość są komplementarne – wspólnie określają wartość, jaką odbiorcy uzyskują z użytkowania energii elektrycznej.

W celu uniknięcia wysokich kosztów uszkodzeń urządzeń, wszyscy odbiorcy powinni się upewnić, że jakość dostarczanej energii elektrycznej jest zadowalająca oraz, że ich urządzenia elektryczne są zdolne do prawidłowego funkcjonowania w obecności niewielkich zaburzeń. W praktyce napięcie zasilające nigdy nie jest idealne. Jednakże, w normalnych warunkach, większość odbiorców nie zauważa ani nie komentuje niewłaściwej jakości, ponieważ przyłączone urządzenia są zdolne do w pełni prawidłowego działania przy suboptymalnym poziomie jakości napięcia. Niemniej jednak, jeżeli jakość napięcia zasilania spada poniżej pewnego poziomu, urządzenia nie mogą już prawidłowo pracować i odbiorcy zaczynają napotykać na kłopoty.

Niniejszy raport bada i opisuje wyniki badań przeprowadzonych w różnych krajach, mając na względzie zidentyfikowanie problemów, jakie niewłaściwa jakość energii elektrycznej stwarza dla różnych grup użytkowników. Opisuje także urządzenia niezbędne do łagodzenia zidentyfikowanych niepożądanych efektów oraz przedstawia oszacowanie związanych z tym kosztów.

CZYTAJ TAKŻE: Mieszkania specjalne i ich technologia

Ankiety przeprowadzone w kilku krajach i obejmujące różne rodzaje odbiorców, wskazują, że niezawodność zasilania ma krytyczne znaczenie dla wszystkich odbiorców. Drugim pod względem znaczenia zjawiskiem są zapady napięcia, szczególnie dla zakładów przemysłowych i innych przedsiębiorstw, podczas gdy migotanie światła jest często uciążliwe dla odbiorców indywidualnych. Harmoniczne są zjawiskiem niepożądanym tylko dla niewielkiej liczby odbiorców w niektórych sektorach. Niesymetria napięcia zasilającego rzadko kiedy stanowi problem.

Zanim organy regulacyjne wprowadzą przepisy dotyczące jakości zasilania, powinny wiedzieć jak duże koszty złej jakości energii elektrycznej ponosi społeczeństwo jako całość, oraz które aspekty jakości energii elektrycznej są istotne dla poszczególnych rodzajów odbiorców. Niniejszy raport zawiera podsumowanie badań przeprowadzonych w kilku krajach i obejmujących różne rodzaje odbiorców. Następnym krokiem jest określenie zakresów obowiązków i odpowiedzialności  różnych uczestniczących stron: organów regulacyjnych, operatorów sieci przesyłowych (OSP), operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD), odbiorców i producentów urządzeń.

ZOBACZ CAŁY RAPORT: Wyznaczanie poziomów odniesienia dla jakości energii elektrycznej

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.