zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Miary Green Grid – efektywność energetyczna centrum danych

Strona główna > Archiwum White papers > Miary Green Grid – efektywność energetyczna centrum danych

Green Grid jest stowarzyszeniem specjalistów w dziedzinie IT, poszukujących sposobów podniesienia efektywności energetycznej centrów danych w drodze szeregu krótkoterminowych i długoterminowych propozycji.

W perspektywie krótkoterminowej Green Grid proponuje zastosowanie miar Efektywności Użytkowania Energii Elektrycznej (PUE) oraz Efektywności Centrum Danych (DCPE), które umożliwią operatorom centrów danych szybką ocenę efektywności energetycznej ich centrów danych, porównanie wyników z innymi centrami danych, a także stwierdzenie czy zachodzi potrzeba dokonania usprawnień w zakresie efektywności energetycznej.

W perspektywie długoterminowej Green Grid proponuje także przyjęcie miar Efektywności Centrum Danych (DCPE) i udoskonalonej wersji PUE dla wszystkich, będących dużymi odbiorami energii, podsystemów centrum danych. W celu promowania tych miar i motywowania do większej efektywności energetycznej centrów danych dla przedsiębiorstw na całym świecie, Green Grid publikuje kolejne białe księgi, które zawierają szczegółowe wytyczne stosowania tych miar.

POBIERZ CAŁY RAPORT: Green Grid Metrics – Describing datacenter power efficiency

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.