zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Model ekonomiczny oparty na energii elektrycznej: Konsekwencje oceny cyklu życia (LCA) i wprowadzenia zasad na przyszłą generację rozwiązań energetycznych

Strona główna > Archiwum White papers > Model ekonomiczny oparty na energii elektrycznej: Konsekwencje oceny cyklu życia (LCA) i wprowadzenia zasad na przyszłą generację rozwiązań energetycznych

Data
Tagi

Ta praca doktorska została udostępniana dzięki uprzejmości Josepha Michaela Marriotta z Carnegie Mellon University

Przemysł energetyczny jest niezwykle istotny zarówno dla ekonomii, jaki i dla środowiska. Chcemy zbadać wpływ czynników ekonomicznych, środowiskowych i wprowadzenia zasad na przyszłość technologii energetycznych, jak i interakcji tego przemysłu z resztą gospodarki. Jednakże narzędzia używane obecnie do analizy potencjalnego wpływu są albo zbyt złożone, albo zbyt zagregowane, aby przekazywać tego rodzaju informacje.

Ze względu na swoją wagę i zaskakujący brak szczegółowych informacji w modelu gospodarki USA branża energetyczna jest doskonałym kandydatem do procesu dezagregacji. Praca ta bazuje na istniejącym narzędziu oceny ekonomicznych danych wejścia-wyjścia, uzupełniając je o szczegóły dotyczące przemysłu energetycznego, zwłaszcza przez różnicowanie różnych funkcji tej branży oraz różnych sposobów wytwarzania energii.

Budujemy elastyczną podstawę do tworzenia nowych sektorów przemysłu, łańcuchów dostaw i czynników emisji dla procesów generowania energii, przesyłu i dystrybucji w przemyśle energetycznym. Ponadto rozwijana jest metodologia tworzenia i aktualizacji lokalnych oraz sektorowych miksów energetycznych.

Wyniki analizy pokazują, że zasoby surowców energetycznych w rejonie mają duży wpływ na oddziaływanie na środowisko związane ze zużyciem energii, a handel międzystanowy wydaje się zacierać te różnice. Wyniki dowodzą także, że większość miksów sektorowych jest bliska średniej dla Stanów Zjednoczonych, co wynika z rozrzutu geograficznego dziedzin przemysłu, ale w niektórych sektorach uwidaczniają się różnice — są to zazwyczaj istotne sektory związane z wydobywaniem surowców pierwotnych lub główne gałęzie wytwórstwa.

Ponadto w obecnych i przyszłych scenariuszach dla energii i konkretnych produktów wyniki wskazują wpływ na środowisko rozbity na rodzaje wytwarzania energii oraz szczegóły łańcucha dostaw. W przypadku analiz obecnego systemu energetycznego i produktów wyniki ekonomiczne i wpływ na środowisko są zgodne z zewnętrznymi metodami weryfikacji, jednak dla analiz dotyczących przyszłości wyniki są bardzo niepewne.

Przyszłe prace w tym obszarze powinny rozwiązać problemy niepewności stosowania modelu ekonomicznego do przewidywania wartości emisji, chociaż struktura modelu umożliwia jego nieograniczone rozszerzanie oraz dopasowywanie założeń.

Zarys treści

  • Opis ekonomicznych, środowiskowych i strategicznych implikacji przyszłych technologii energetycznych.
  • Prezentacja struktury tworzenia nowych sektorów przemysłu, łańcuchów dostaw i czynników emisji.
  • Propozycja metodologii tworzenia i aktualizacji miksów energetycznych na poziomie lokalnym i sektorowym.
  • Potwierdzenie wagi łańcuchów dostaw dla podejmowania decyzji o przyszłych źródłach energii.
  • Przedstawienie sugestii dotyczącej umożliwienia dokładniejszej oceny przyszłych scenariuszy dzięki dezagregacji.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.