zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Możliwości uzyskania oszczędności energii i redukcji CO2 w Unii Europejskiej przez stosowanie technologii elektromagnetycznego przetwarzania materiałów (EPM)

Strona główna > Archiwum White papers > Możliwości uzyskania oszczędności energii i redukcji CO2 w Unii Europejskiej przez stosowanie technologii elektromagnetycznego przetwarzania materiałów (EPM)

Data
Tagi

Elektromagnetyczne przetwarzanie materiałów (EPM) zapewnia duże możliwości oszczędności energii pierwotnej i redukcji dwutlenku węgla w przemysłowych procesach cieplnych. Udział rynkowy energii elektrycznej w przemysłowych procesach cieplnych w Europie wynosi obecnie ok. 10% i rozdziela się pomiędzy liczne zastosowania i branże przemysłowe, podczas gdy dzisiejszy podział pomiędzy paliwami kopalnymi i energią elektryczną, stosowaną jako nośnik energii końcowej, jest całkowicie odmienny. Wszystkie zastosowania i procesy odgrywają odmienne role i oferują różne potencjały pod względem oszczędności energii pierwotnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Potencjalnie, energia elektryczna może zastąpić 100% pozostałych nośników energii, jako źródło ciepła procesowego. W miarę jak wskaźnik energii pierwotnej (PEF) stopniowo maleje z obecnej wartości 2,5 do 1 dla systemu energii w 100% odnawialnej, korzyści z elektromagnetycznego przetwarzania materiałów (EPM) będą stopniowo wzrastać. Będzie również malał wskaźnik emisji CO2, co oznacza redukcję emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, wraz z szybkim obniżaniem się emisyjności (dekarbonizacją) systemu elektrycznego będą się z czasem rozwijały technologie elektromagnetycznego przetwarzania materiałów. Zasadnicze znaczenie dla tej analizy ma prognoza przyszłych dostaw energii.

Artykuł ukazuje charakterystyczne cechy, korzyści i zalety procesów i technologii elektromagnetycznego przetwarzania materiałów (EPM). Opracowano i opisano scenariusz przechodzenia na energię elektryczną w horyzoncie czasowym od chwili obecnej do roku 2050. W scenariuszu tym, obecne procesy przemysłowe są przestawiane na procesy w 100% zasilane energią elektryczną. Scenariusz ten uwzględnia zarówno najbardziej energochłonne procesy, które mogą być zastąpione technologiami elektrotermicznymi, oferującymi niewątpliwie największy przyszły potencjał w kategoriach oszczędności energii pierwotnej i redukcji emisji dwutlenku węgla, a także mniej energochłonne procesy grzewcze stosowane w różnych gałęziach przemysłu, wymagające bardziej szczegółowego zbadania.

Najważniejsze wnioski:

  • Artykuł omawia cechy i zalety elektromagnetycznego przetwarzania materiałów (EPM).
  • EPM zapewnia duże możliwości oszczędności energii pierwotnej i redukcji dwutlenku węgla w przemysłowych procesach cieplnych.
  • Opisuje scenariusz, zgodnie z którym procesy przemysłowe są przestawiane na zasilanie energią elektryczną w 100%.
  • Wskazuje, że najbardziej energochłonne procesy mogą być zastąpione technologiami elektrotermicznymi.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno