zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Najlepsze praktyki zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego w twoim domu

Strona główna > Archiwum White papers > Najlepsze praktyki zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego w twoim domu

Elektryczność jest niezbędna w naszym życiu i w naszych domach, a jej zużycie stale rośnie. Mówi się, że przyszłość jest elektryczna. Nasze społeczeństwo jest w znacznym stopniu zależne od bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Elektryczność jest jednak również niebezpiecznym zjawiskiem. Czasami jest nazywana „cichym zabójcą”, ponieważ jest niesłyszalna i niewidzialna, nie można jej wyczuć węchem ani smakiem. Może powodować porażenie prądem elektrycznym, oparzenia, obrażenia wewnętrzne i/lub być przyczyną śmierci, albo po prostu śmiertelnego porażenia.

Drugim, głównym zagrożeniem jest pożar. Pożary, lub nawet eksplozje, powodowane przez niewłaściwe użytkowanie urządzeń lub niewłaściwą instalację elektryczną, mogą prowadzić do utraty życia ludzkiego i szkód materialnych.

Pożar jest uważany za główne zagrożenie. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wskazują, że 79% przypadkowych tzw. pożarów głównych było spowodowanych zwarciami w systemach elektrycznych.

Do osiągnięcia tak ważnego celu, jakim jest bezpieczna instalacja elektryczna w każdym domu, niezbędne jest właściwe podejście wszystkich uczestniczących stron. Pomoże to chronić życie obywateli i uniknąć pożarów.

Najważniejsze wnioski:

  • Ogólnym celem jest ochrona życia obywateli i zapobieganie pożarom.
  • Uzasadnia potrzebę właściwego podejścia wszystkich uczestniczących stron do zapewnienia bezpiecznej instalacji elektrycznej w każdym domu.
  • Omawia role wykonawcy/instalatora, dostawcy energii, operatora sieci dystrybucyjnej, właściciela, użytkownika i władz.
  • Proponuje najlepsze praktyki prowadzące do zapewnienia bezpieczeństwa domowej instalacji elektrycznej.
  • Sugeruje potrzebę regularnego sprawdzania instalacji.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno