zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Rola automatyki budynków w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Strona główna > Archiwum White papers > Automatyka budynków > Rola automatyki budynków w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Data
Tagi

Automatyzacja budynków ma do odegrania zasadniczą rolę we wdrażaniu budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB). Automatyka budynków jest łącznikiem wszystkich odrębnych wymagań odnoszących się do budynków nZEB, takich jak dobrze izolowana i szczelna zewnętrzna powłoka budynku, wysokosprawny system HVAC i duży udział odnawialnej energii. Jest to główny wniosek niniejszego studium, opracowanego przez Ecofys dla inicjatywy Leonardo ENERGY.

Główne funkcje automatyki budynków

Niniejsze studium następująco identyfikuje najważniejsze funkcje automatyki budynków w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii:

1. Centralne, skoordynowane sterowanie wszystkimi elementami związanymi z energią

Automatyka budynków umożliwia wykorzystanie wewnętrznego potencjału oszczędności i zapewnia, że cały system może pracować z najwyższą sprawnością. Chociaż zaawansowane systemy, posiadające niezależną kompatybilność producenta są powszechnie dostępne, to powinny być one nadal rozwijane i wspierane, aby odpowiadały niezbędnym standardowym wymaganiom dla budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

2. Monitorowanie i informacja zwrotna

Automatyka budynków gwarantuje realizację faktycznego i wyliczonego, bliskiego zeru zapotrzebowania energii. Jest to jeden z kluczowych aspektów osiągnięcia celów klimatycznych.
Oprócz tego, automatyka budynku zachęca użytkowników do oszczędzania energii. Oczekiwany potencjał oszczędności tego pośredniego środka efektywności jest szacowany na do 30%, np. dla hoteli lub biur o niemal zerowym zużyciu energii.

3. Przenoszenie obciążenia i zarządzanie magazynowaniem energii

Automatyka budynków zwiększa współczynnik pokrycia zapotrzebowania przez energię odnawialną wytwarzaną na miejscu (głównie fotowoltaiczną). Spodziewany wzrost całkowitego współczynnika pokrycia przez automatykę budynku, bez dodatkowego magazynowania energii, jest szacowany na do 5% w południowych regionach Europy.

W regionach centralnej i południowej Europy automatyka budynków zwiększa także potencjał darmowego (swobodnego) chłodzenia. Potencjał darmowego chłodzenia często jeszcze pozostaje niewykorzystany, mimo że jest niezbędny do znaczącego obniżenia zapotrzebowania na chłodzenie.
Po trzecie, automatyka budynków zwiększa stabilność sieci elektroenergetycznej. Utrzymanie stabilności sieci staje się większym wyzwaniem w miarę wzrostu penetracji energii odnawialnej.

4. Zapewnienie komfortu cieplnego

Zapewnienie komfortu cieplnego jest szczególnie ważne w przypadku wysokosprawnych, lecz powoli reagujących systemów, takich jak aktywacja rdzenia betonowego lub ogrzewanie podłogowe. Przemysł powinien opracować i usprawnić układy regulacji wyspecjalizowane w sterowaniu powoli reagującymi systemami w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii (np. przez wykorzystywanie prognoz pogody).

Niezbędne działania

W celu osiągnięcia wskazanych potencjałów automatyki budynków, niezbędne są działania ze strony różnych zainteresowanych podmiotów. Jak wskazano w rozdziale 6; niektóre z tych działań powinny być zapoczątkowane przez decyzje polityczne, jak np. opracowanie właściwych podstaw regulacyjnych, lub tworzenie świadomości w tej dziedzinie. Źródłem innych powinien być przemysł, który dostarczy odpowiednie produkty.
Należy również zauważyć, że wiele aspektów automatyki budynków powinno być przedmiotem dalszych badań, zanim będzie można je w pełni spożytkować. Badanie i monitorowanie realizowanych budynków o niemal zerowym zużyciu energii, wyposażanych w zintegrowane systemy automatyki budynków, będzie miało kluczowe znaczenie dla optymalizacji ich potencjału.

ZOBACZ CAŁY RAPORT: Rola automatyki budynków w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.