zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Rola energii elektrycznej w ogrzewaniu i chłodzeniu

Strona główna > Archiwum White papers > Rola energii elektrycznej w ogrzewaniu i chłodzeniu

Spotkanie Forum Konsultacyjnego Komisji Europejskiej w sprawie Strategii UE w Zakresie Ogrzewania i Chłodzenia, które odbyło się 9 września, wskazuje na ogromne możliwości powiązania unijnych rynków energii elektrycznej i cieplnej w sektorze ogrzewania i chłodzenia.

Zastosowanie energii elektrycznej do ogrzewania i chłodzenia umożliwia zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, poprawę sprawności energetycznej, obniżenie emisji dwutlenku węgla i zaoszczędzenie znacznych kosztów inwestycji w integrację odnawialnych źródeł energii. Jednak zasadnicze znaczenie dla tych zastosowań ma promocja wydajnych technologii elektrotermicznych.

Budynki stanowią największy rynek ogrzewania i chłodzenia

Osiągnięcie optymalnego udziału poszczególnych technologii należy pozostawić działaniu sił rynkowych, jeśli warunki rynkowe są jasno ustalone przez regulatorów. Powinny być spełnione dwa podstawowe warunki:

  1. Ocena ekonomiczna powinna opierać się na zasadzie kalkulacji kosztu cyklu życia;
  2. Wskaźniki energii pierwotnej winny być prawidłowo obliczane i regularnie sprawdzane, z uwzględnieniem wszystkich celów polityki UE.

Budynki są kluczowym elementem dla rozwijania powiązań pomiędzy między rynkiem ogrzewania i chłodzenia a rynkiem energii elektrycznej. ECI dostrzega dwie główne drogi osiągnięcia tego celu:

  • Rozwijanie i wspieranie właściwych, opartych na elektryczności, zastosowań w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia, takich jak pompy ciepła;
  • Wykorzystanie potencjału bardziej zaawansowanych, zasilanych elektrycznie, systemów sterowania, czujników i układów sprzężenia zwrotnego w celu dostarczania informacji, optymalizowania systemów ogrzewania i chłodzenia oraz zarządzania nimi.

Dekarbonizacja przemysłu poprzez elektryfikację

W przemyśle nie ma technicznych ograniczeń dla zastępowania paliw kopalnych przez alternatywne źródła energii, z wyjątkiem tych technologii, w których paliwa kopalne są niezbędne do reakcji chemicznych. Zastosowanie procesów elektrotermicznych zasilanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych ma ponadto duży potencjał obniżenia emisyjności grzejnictwa przemysłowego, zwiększając przy tym jego produktywność i sprawność energetyczną.

Zalecamy Komisji Europejskiej i państwom członkowskim utworzenie sieci eksperckiej w środowisku akademickim i w różnych gałęziach przemysłu, w celu ułatwienia szybkiego dokonania ocen wykonalności i postępu w rozwoju zastosowań innowacyjnych procesów elektrotermicznych. Stopniowe przejście w kierunku tych rozwiązań mogłoby być promowane w kontekście rosnącego udziału energii odnawialnej w całości zużycia energii elektrycznej.

Przemysł europejski ma doskonałą okazję do powiązania procesów grzewczych i chłodzenia z systemem elektrycznym. Jednak osiągnięcie tego modelowego przesunięcia wymaga opracowania innowacyjnych modeli biznesowych i zmian regulacyjnych, które uwolnią pełny potencjał zarządzania stroną popytową istniejący w przemyśle.

Najważniejsze wnioski:

  • Ocena ekonomiczna powinna opierać się na zasadzie kalkulacji kosztu cyklu życia;
  • Wskaźniki energii pierwotnej winny być prawidłowo obliczane i regularnie sprawdzane;
  • Rozwijanie i wspieranie przyjęcia właściwych, opartych na elektryczności, zastosowań w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia;
  • Wykorzystanie potencjału bardziej zaawansowanych, zasilanych elektrycznie, systemów sterowania, czujników i układów sprzężenia zwrotnego.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno