zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Stanowisko ECI wobec wymogów ekoprojektu dla transformatorów elektroenergetycznych

Strona główna > Archiwum White papers > Stanowisko ECI wobec wymogów ekoprojektu dla transformatorów elektroenergetycznych

Straty przesyłowe w europejskich sieciach wahają się od 1% do 2,6% wytworzonej energii elektrycznej. Straty dystrybucyjne mogą sięgać nawet 11,7%. Średnio, straty w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych wynoszą 7%, co stanowi największy pojedynczy udział w zużyciu energii w każdym z państw członkowskich UE.

ECI z zadowoleniem przyjmuje proponowane rozporządzenie w odniesieniu do transformatorów rozdzielczych i elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy. Poprzez to rozporządzenie, Unia Europejska włącza się w globalne dążenie do uregulowania sprawności transformatorów. Bez wprowadzenia tej regulacji, biorąc pod uwagę naciski nowych technologii i rynku, istnieje realne ryzyko pogorszenia sprawności transformatorów, zarówno rozdzielczych jak i elektroenergetycznych.

Podejście do oceny oddziaływania wydaje się być rzetelne. Przyjęte założenia są ostrożne i pozostawiają bezpieczny margines błędu. Po stronie korzyści nie uwzględniono kilku oddziaływań, takich jak trendy cenowe energii elektrycznej, wzrost obciążenia, koszty zdolności przesyłowej systemu, rzeczywisty koszt strat i straty zewnętrzne. Dalsze oceny oddziaływania, uwzględniające te czynniki, mogą tylko umocnić proponowaną regulację.

Dokonana przez ECI ocena cyklu życia transformatorów rozdzielczych o mocach 100-1600 kVA, wykazuje znaczne oddziaływanie netto podwyższenia sprawności transformatorów na środowisko. Energetyczna stopa zwrotu (EROEI – stosunek energii zwróconej do zainwestowanej) dla użytych dodatkowych materiałów wynosi 100 lub więcej.

Straty energii w sieciach kosztują europejskich konsumentów rocznie ponad 11 mld euro; proponowana regulacja może obniżyć tę kwotę o 10%. Uzyskana oszczędność kosztów może pokryć dodatkowe inwestycje w transformatory i w ostatecznym wyniku obniżyć ceny energii elektrycznej dla końcowych odbiorców.

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla transformatorów winno być skoordynowane z dyrektywami dotyczącymi liberalizacji rynku energii elektrycznej i efektywności energetycznej. Internalizacja korzyści z oszczędności energii dla działalności operacyjnej sieci i zapewnienie odpowiednio długiego okresu na odzyskanie inwestycji spowoduje, że inwestycje przedsiębiorstw dostarczających energię elektryczną będą ekonomicznie efektywne, a korzyści będą stopniowo przenoszone na odbiorców.

W celu wdrożenia rozporządzenia należałoby nawiązać dialog z organami regulacyjnymi, aby zapewnić odpowiednie zachęty do wprowadzania transformatorów o wyższej sprawności oraz usunąć czynniki zniechęcające, jak również zharmonizować podejście do kosztu strat, jego zależności od czasu oraz do analizy kosztów i korzyści. W wyniku tego mogłyby powstać wytyczne dla bodźców o charakterze regulacyjnym wspierających inwestycje na poziomach ekonomicznie optymalnej sprawności energetycznej, proponowanych w tym rozporządzeniu.

Najważniejsze wnioski:

  • Omawia proponowane rozporządzenie dotyczące poprawy sprawności transformatorów rozdzielczych i elektroenergetycznych.
  • Średnio, straty w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych wynoszą 7%, co stanowi największy pojedynczy udział w zużyciu energii w państwach członkowskich UE.
  • Straty energii w sieciach kosztują europejskich konsumentów rocznie ponad 11 mld euro. Proponowana regulacja może obniżyć tę kwotę o 10%.
  • Oszczędności kosztów mogą pokryć dodatkowe inwestycje w transformatory i w ostatecznym wyniku obniżyć ceny energii elektrycznej dla końcowych odbiorców.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno