zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Stosowanie miedzi w instalacjach gazowych wewnątrz budynków

Strona główna > Archiwum White papers > Automatyka budynków > Stosowanie miedzi w instalacjach gazowych wewnątrz budynków

Gaz odgrywa zasadniczą rolę w europejskim koszyku energetycznym. Jest jednym z najczystszych, najbezpieczniejszych i najbardziej niezawodnych źródeł energii. Przynosi, w sposób bezpieczny i zrównoważony, odpowiedź na europejskie zagadnienia ekonomiczne i kwestie związane ze środowiskiem naturalnym. Gaz jest także paliwem z wyboru pod względem efektywności energetycznej i komfortu dla ponad 200 milionów obywateli Europy wybierających gaz do ogrzewania swoich domów, doceniających czystą energię elektryczną wytwarzaną z gazu i, w coraz większym stopniu, napędzającym ich samochody.

Gaz składa się głównie z metanu (CH4) oraz, w bardzo ograniczonych ilościach, z innych składników (głównie CO2, alkanów i in.). Pochodzenie gazu może być różne – mineralne, kopalne lub biogeniczne (bakterie). Gaz jest także znajdywany w całym układzie słonecznym, na odległych planetach, jak również na ziemi; jest on pochodzenia mineralnego – powstawał gdy planety tworzyły się z „gwiezdnego pyłu”. Ma kilka miliardów lat. Część gazu na ziemi pochodzi z tego źródła. Gaz o pochodzeniu kopalnym powstawał kilka milinów lat temu z materii organicznej – resztek roślin i prymitywnych form życia. Obecnie gaz biogeniczny nadal tworzy się wskutek działania organizmów bakteriopodobnych głęboko w skorupie ziemskiej.

Dostawy i użytkowanie gazu w Europie

Gaz ziemny jest wykorzystywany w Unii Europejskiej w trzech głównych sektorach: w sektorze gospodarstw domowych i komercyjnym, przemyśle, elektrowniach i w transporcie. Z całkowitej ilości 5060 TWh gazu ziemnego zużywanego w UE-28, 37% jest zużywane przez sektor gospodarstw domowych i komercyjny, 31% przez przemysł, 29% przez elektrownie, 0,4% przez transport i 3% na inne cele. Od roku 1990 zużycie gazu w sektorze gospodarstw domowych i komercyjnym wzrastało równomiernie wraz z rozbudową infrastruktury i związanym z tym wzrostem liczby użytkowników gazu. Opracowanie „Eurogas Outlook” sugeruje jednak, że zapotrzebowanie w tym sektorze jest na drodze długotrwałego spadku, z dwóch głównych powodów: w wielu krajach wykorzystujących gaz, został już osiągnięty wysoki poziom udziału w rynku, a nowe gazowe urządzenia grzewcze są bardziej wydajne od istniejących, które są stopniowo zastępowane.

POBIERZ CAŁY RAPORT NA TEN TEMAT White paper gas_PL

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.