zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Transformatory rozdzielcze efektywne energetycznie

Strona główna > Archiwum White papers > Transformatory rozdzielcze efektywne energetycznie

Druga z broszur opisujących strategie energetyczne skupia się na transformatorach rozdzielczych.

Straty dystrybucji energii wahają się od 4% do ponad 20%. Zastosowanie transformatorów rozdzielczych efektywnych energetycznie może zaoszczędzić 18,5 TWh na rok, co odpowiada około 7 milionom ton CO2 rocznie.

Niniejsza broszura daje wgląd w korzyści techniczne, środowiskowe, ekonomiczne i geopolityczne, pokazując przykłady przemysłowego zastosowania efektywnych transformatorów rozdzielczych. TCO, czyli całkowity koszt posiadania to motto i filozofia prowadząca do optymalnych inwestycji w efektywne urządzenia.

Najważniejsze bariery spowalniające ten kierunek są analizowane i opisywane są możliwości ich przełamania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów, które stanowią zachętę dla dystrybutorów do inwestowania e efektywne transformatory.

Zarys treści

  • Postawienie tezy, że efektywne transformatory rozdzielcze pozwalają zaoszczędzić 18,5 TWh rocznie.
  • Opis potencjalnych korzyści technicznych, środowiskowych, ekonomicznych i geopolitycznych.
  • Przedstawienie przykładów zastosowań przemysłowych wykorzystania transformatorów efektywnych energetycznie.
  • Analiza najważniejszych barier w ich zastosowaniu.
  • Opis zmian w przepisach, które stanowiłyby zachętę do inwestowania w efektywne transformatory.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.