zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wpływ ekonomicznego wymiarowania żył kablowych

Strona główna > Archiwum White papers > Wpływ ekonomicznego wymiarowania żył kablowych

Straty energii w kablach można obniżyć poprzez zwiększenie przekroju miedzianej żyły. Studium wykonane przez Egenim Consulting dowodzi, że minimalizacja całkowitego kosztu posiadania (TCO) daje w wyniku większy przekrój poprzeczny kabla niż określony przez obecne normy techniczne. Taki wzrost może pociągać za sobą dodatkowe nakłady początkowe w rozsądnych granicach, przyniesie jednak znaczne korzyści ekonomiczne, środowiskowe i eksploatacyjne.

Wpływ bardziej ekonomicznego wymiarowania kabli na bezpieczeństwo i jakość energii w rozważanym obwodzie elektrycznym także jest w dużej mierze korzystny. Rezultatem tego będzie:
• Korzystny wpływ na jakość energii elektrycznej (PQ) i kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) obwodu, co przyniesie dodatkowe korzyści ekonomiczne.
• Poprawa bezpieczeństwa pożarowego dzięki zmniejszeniu ilości wytwarzanego ciepła, szczególnie w czasie przeciążenia lub w warunkach zwarciowych.
• Szybsze zadziałanie bezpieczników i wyłączników w przypadku zwarcia doziemnego, a w konsekwencji, lepsza ochrona przed dotykiem pośrednim (w przypadku sieci w układzie TN, stosowanej w większości instalacji na całym świecie)
• Większa elastyczność eksploatacyjna obwodu. Kabel może być eksploatowany z chwilowymi przeciążeniami bez stwarzania dodatkowego zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Teoretycznie, ekonomiczne wymiarowanie kabli ma negatywny wpływ na ochronę przed pierwszym zwarciem doziemnym w instalacjach w systemie IT. W praktyce, jednak wpływ ten jest tak mały w porównaniu z wpływem jakości izolacji, że można go pominąć.

Przy ekonomicznym wymiarowaniu kabli należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
• Aparatura rozdzielcza i przewody szynowe powinny zostać zmodernizowane pod kątem wytrzymałości na zwiększone prądy zwarciowe.
• Trasy kablowe powinny zostać zmodernizowane ze względu na zwiększony ciężar kabla.
• Metody postępowania z kablami przy pracach instalacyjnych lub likwidacji instalacji, należy dostosować do zwiększonego ciężaru kabli.

Załączniki:

Impact of economical cable conductor sizing

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.