zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wpływ zachowania użytkowników i inteligentnego sterowania na właściwości energetyczne budynków mieszkalnych

Strona główna > Archiwum White papers > Wpływ zachowania użytkowników i inteligentnego sterowania na właściwości energetyczne budynków mieszkalnych

Studium polityki dla energooszczędnych technologii i inteligentnego sterowania w domach mieszkalnych

Zachowanie użytkownika ma istotny wpływ na ogólne zużycie energii w budynkach mieszkalnych. Obejmuje to dokonywany przez użytkownika wybór konkretnych technologii w fazie budowy/zakupu domu jak również zachowania mieszkańców. Stymulowanie rozwoju i wdrażania energooszczędnych technologii może przynieść znaczne oszczędności energii pierwotnej i niższe globalne koszty dla gospodarstw domowych, co będzie zarówno w interesie publicznym jak i prywatnym.

Wpływ na zapotrzebowanie energii użytkowanego budynku

Przedmiotem obecnego studium jest analiza wpływu zachowania użytkownika na całkowite zużycie energii w budynkach mieszkalnych. Obejmuje to wybór, już w fazie budowy, technologii dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz efektywne zachowania użytkownika. Głównym pytaniem, na które opracowanie to zamierza odpowiedzieć, jest czy konkretne, kosztowo efektywne technologie, wykazują spójny i korzystny wpływ na zapotrzebowanie energii pierwotnej przez użytkowany budynek.  Jeżeli istotnie tak jest, to może zachodzić potrzeba opracowania konkretnych bodźców w celu zwiększenia udziału w rynku. Niniejsze opracowanie wprowadza rozróżnienie między środkami dotyczącymi budynku, a środkami związanymi z zachowaniem (technologie zapewniające sprzężenie zwrotne dla użytkowników).

Środki związane z budynkiem

W niniejszym opracowaniu przeprowadzono na podstawie 36 000 symulacji techniczno-finansową ocenę kilku połączeń technologii. Studium wykonano dla szerokiego zakresu przypadków (uwzględniając rodzaj klimatu, typ obiektu mieszkalnego i ilość mieszkańców), obejmującego dużą różnorodność profili energetycznych w obiektach mieszkalnych. Dowiedziono, że pięć technologii jest kosztowo efektywnych, są to:

  • Regulacja z kompensacją od temperatury zewnętrznej (pogodową)
  • Centralny czujnik temperatury
  • Wentylacja sterowana według zapotrzebowania
  • Oświetlenie LED
  • Domowy system zarządzania energią (HEMS).

Środki związane z zachowaniem

Rozwiązania techniczne wpływające na zachowanie konsumenta energii koncentrują się na skonfrontowaniu użytkowników z ich sposobem użytkowania energii. Tak zwane wyświetlacze domowe (IHD) dostarczają sprzężenie zwrotne na dwa sposoby:

  1. Bezpośredni: informacja zwrotna w czasie rzeczywistym na temat zużycia i kosztów, dostępna w każdej chwili,
  2. Pośredni: informacja przetworzona, która nie daje bezpośredniego dostępu do rzeczywistych danych o zużyciu.

Na tym etapie, wyświetlacze domowe (IHD) znajdują się w większości w fazie eksperymentalnej i są stosowane w projektach demonstracyjnych. Oszczędności energii w gospodarstwach domowych mieszczą się w zakresie 5–20% przy korzystaniu ze sprzężenia bezpośredniego i 10% w przypadku sprzężenia pośredniego.

Uwolnienie potencjału oszczędności energii

Jednym ze sposobów zapewnienia efektu jest przemyślany dobór technologii i ich sterowania. Różne symulacje ujawniły, że zastosowanie inteligentnego, automatycznego sterowania ogrzewaniem i wentylacją przyniosło poprawę efektywności energetycznej. Jednak obecne oficjalne narzędzia oceny efektywności energetycznej jeszcze nie umożliwiają symulacji wszystkich inteligentnych systemów sterowania. Wykazano ponadto, że proste rozwiązania techniczne, interaktywne z użytkownikiem i informujące go o faktycznym zużyciu energii, mogą mieć istotny wpływ na zachowanie użytkownika, zapewniając obniżenie zużycia energii.

Najważniejsze wnioski:

  • Zachowanie użytkownika ma znaczący wpływ na zużycie energii w mieszkaniu/budynku;
  • Niektóre dostępne na rynku technologie i ich systemy sterowania przynoszą znaczne oszczędności energii i obniżenie kosztów w gospodarstwach domowych;
  • Istniejące narzędzia oceny efektywności energetycznej jeszcze nie umożliwiają oceny technologii pod względem potencjału oszczędności.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno