zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wskaźniki Green Grid: Szczegółowa analiza efektywności centrum danych

Strona główna > Archiwum White papers > Wskaźniki Green Grid: Szczegółowa analiza efektywności centrum danych

Data
Tagi

Dzięki uprzejmości: The Green Grid – Get connected to Efficient IT

Poprzednia publikacja organizacji Green Grid nosiła tytuł „Wskaźniki Green Grid: Opis efektywności zasilania centrum danych”. Publikacja opisuje potrzebę opracowania skończonej liczby wskaźników akceptowanych w przemyśle, opisujących efektywność i ekonomiczność światowych centrów danych. Opisano również zastosowanie nowego wskaźnika „Efektywność infrastruktury centrum danych” (DCiE).

Publikacja rozpoczyna się od ogólnego opisu wskaźnika DCiE, zawiera graficzne przedstawienie infrastruktury zawartej w DCiE, dyskusję o sposobie gromadzenia wymaganych danych oraz opis i sugestie dotyczące zastosowania wskaźnika DCiE w jednostkach wielofunkcyjnych. Dalekosiężnym celem tej i kolejnych publikacji jest nauczenie operatorów centrów danych metod gromadzenia potrzebnych informacji oraz interpretacji wskaźników w celu podniesienia jednostki na wyższy poziom efektywności i ekonomiczności, to jest osiągnięcia wyższego poziomu wskaźnika DCiE.

Zarys treści

  • Opis wskaźnik DCiE jako narzędzia oceny i pomiaru zużycia energii oraz efektywności struktury IT centrum danych.
  • Przedstawienie wskazówek niezbędnych do zastosowania wskaźnika DCiE.
  • Graficznie przedstawienie podsystemu zawartego w DCiE.
  • Sugestie rozwiązań zarządzania zużyciem energii i redukcji zużycia energii wykorzystywanej przez infrastrukturę wspierającą centrum danych.
  • Opis pomiaru DCiE bez wprowadzania zmian w funkcjonowaniu centrum danych.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno