zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zarządzanie obciążeniem elektrycznym w przemyśle

Strona główna > Archiwum White papers > Zarządzanie obciążeniem elektrycznym w przemyśle

Celem tej książki jest przekazanie czytelnikom wiedzy, w jaki sposób przemysłowi odbiorcy energii mogą wdrożyć system zarządzania obciążeniem, jeśli będzie to konieczne z pomocą konsultantów i ekspertów w zakresie dostaw energii.

Duże firmy zazwyczaj posiadają wiedzę ekspercką wystarczającą do zastosowania zarządzania obciążeniem.  Małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej nie posiadają odpowiedniej wiedzy ani informacji. Z tego powodu zawartość tej książki została dostosowana do typowych zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednakże może być ona również interesująca dla pracowników marketingu i dystrybucji dostawców energii, konsultantów energetycznych oraz producentów wyposażenia.

Ze względu na podstawowego czytelnika informacje podane są w sposób maksymalnie przystępny, bez wdawania się w szczegóły techniczne.  Jednakże opisano w niej także pewne zaawansowane systemy zarządzania obciążeniem, taryfy i usługi.

E-book podzielono na osiem części.

Pierwszy rozdział opisuje specjalne cechy energii elektrycznej oraz niektóre podstawowe koncepcje zarządzania obciążeniem.

W rozdziale 2 wyjaśniono główne czynniki wpływające na koszt energii elektrycznej.

Rozdział 3 podkreśla wagę zarządzania obciążeniem dla efektywności systemu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Omówiono także wpływ zarządzania obciążeniem na system zasilania energią elektryczną oraz korzyści, które może odnieść klient.

Interakcje między klientem a dostawcą energii z punktu widzenia marketingu opisano w rozdziale 4.

Rozdział 5 objaśnia, w jaki sposób różne procesy przemysłowe wpływają na obciążenie sieci elektrycznej.  Opisuje także, jakie środki techniczne i administracyjne można podjąć w celu kontroli obciążenia. Przedstawiono w nim także kilka przykładów zarządzania obciążeniem w wybranych sektorach przemysłu.

Rozdział 6 zawiera przykłady zastosowań, zbiór rzeczywistych wdrożeń różnych technik zarządzania obciążeniem w różnych zakładach przemysłowych w krajach należących do grupy roboczej.  Każdy przykład opisano, uwzględniając koszty, korzyści, sposób wdrożenia i opinię osób zainteresowanych.

E-book kończy się wnioskami oraz załącznikami zawierającymi szczegóły struktury kosztów energii w uwzględnionych krajach oraz inne kwestie związane z zarządzaniem obciążeniem.

Pisząc tę pozycję, autorzy celowo skupili się na czynnikach ogólnych, które sprawiają, że zarządzanie obciążeniem jest bardzo ważnym procesem w zakładach przemysłowych.  Mniej miejsca poświęcili konkretnym przyrządom, urządzeniom i instalacjom, które mogą z czasem stracić na aktualności bądź być niedostępne w niektórych miejscach.  Aktualne informacje na ten temat można zawsze uzyskać u lokalnych producentów i dystrybutorów.

Zarys treści

  • Ogólne informacje o sposobie wdrożenia zarządzania obciążeniem u małych i średnich użytkowników energii elektrycznej.
  • Opis głównych czynników mających wpływ na koszt energii elektrycznej.
  • Podkreślenie ważnej roli zarządzania obciążeniem dla efektywności wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.
  • Wskazanie wpływu procesów przemysłowych na obciążenie sieci elektrycznej.
  • Przedstawienie przykładów zastosowań w kilku zakładach przemysłowych w różnych krajach.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno